1F4R (Tech)Zdalne Lekcje

Matematyka 1 F4R

28-05-2020

Temat: Symetria względem osi układu współrzędnych.

Celem lekcji jest wyznaczanie wykresów funkcji względem osi x i y.

  1. Wyznaczanie wzoru funkcji symetrycznego względem osi y
    • Przeanalizuj przykład 3 str. 241
    • Wykonaj Ćwiczenie 3a,b str 242
  2. Wyznacz wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f(x)= -10x+4 względem osi x i osi y

Opublikował Leszek Koczkodaj