Uncategorized

Maszyny rolnicze II BT 29.05 .20

Temat:Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz.

 

1 godz.

Witam panów

Proszę zapoznać się z materiałem

 

Maszyny i urządzenia stosowane w mechanizacji produkcji zwierzęcej

 

Odpowiedz na pytania

 

– opisz przeznaczenie ,budowę i regulacje sieczkarni bębnowej

– wymień rodzaje i działanie dozowników do zadawania pasz

 

Pozdrawiam J G