Uncategorized

Maszyny rolnicze II BT 28.05 20

Temat:Wymagania stawiane urządzeniom do przygotowania i zadawania pasz.

1 godz.

Witam panów

Zapoznajcie się z materiałem tekstowym str. 17,18

Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego i hodowli zwierząt

Proszę odpowiedzieć na pytania

– jak można podzielić pasze

– jakie są sposoby ich przygotowywania

– jakie są wymagania do maszyn przygotowujących pasze

Pozdrawiam J Gubański