3FT (Tech)Zdalne Lekcje

KZP klasa III FT gr.II

Temat: Prace związane z higieną zwierząt. 

Celem dzisiejszych praktyk będzie poznanie zabiegów pielęgnacyjnych, metod oraz ich wpływu na zdrowie i produkcyjność zwierząt.

Zapoznaj się z treścią dotyczącą dzisiejszego tematu i przepisz do zeszytu poniższe punkty jako notatkę z dzisiejszej lekcji.

  1. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane u bydła (wymień i krótko scharakteryzuj).
  2. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane u owiec (wymień i krótko scharakteryzuj).
  3. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane u kóz (wymień i krótko scharakteryzuj).
  4. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane u trzody chlewnej (wymień i krótko scharakteryzuj).
  5. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane u koni (wymień i krótko scharakteryzuj).
  6. Narzędzia i urządzenia do pielęgnacji zwierząt (na podstawie treści proszę wypisać wszystkie narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt z określeniem ich funkcji/przeznaczenia).
  7. Proszę określić, jaki zabieg pielęgnacyjny ma najszersze zastosowanie i wyjaśnij dlaczego.

12_6.1_PZ_tresc

Zadanie praktyczne
Wykonaj zgodnie z zasadami BHP prace pielęgnacyjne na dowolnej grupie zwierząt, które posiadasz w gospodarstwie. Opisz przeprowadzone zabiegi.

Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatki na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska