Uncategorized

KZP klasa III FT gr.II 5.05.2020r.

Temat: Technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego.

Celem dzisiejszych praktyk jest przypomnienie specyfiki różnych technologii produkcji zwierzęcej.

Wprowadzenie

Znajomość sposobów produkcji poszczególnych surowców pochodzenia zwierzęcego pozwala na zrozumienie złożoności tych procesów i wzajemnych zależności pomiędzy sposobem utrzymania, a jakością produktu końcowego.

Możemy wyróżnić różne typy zwierząt w zależności od gatunku czy rasy
i z uwzględnieniem tych cech wybrać odpowiedni kierunek użytkowania.
Jeśli posiadamy wiedzę na temat predyspozycji danej sztuki (np. wysokiej wydajności mlecznej), możemy dostosować odpowiednie wykorzystanie w produkcji, a tym samym zwiększyć efektywność gospodarstwa. Z punktu widzenia producenta zapewnienie jak najlepszych warunków chowu i hodowli leży w interesie produkcji, ponieważ przekłada się na efekty końcowe. Nie bez wpływu pozostaje także właściwe określenie technologii pozyskania pożądane-go surowca idące w parze z utrzymaniem zwierząt, wydajnością
w konfrontacji z nakładami finansowymi i bilansem kosztów i zysków.

Wszelkie procesy technologiczne, szczególnie w zakresie produkcji zwierzęcej, muszą spełniać wymagania prawne. Dotyczyć one mogą wymagań środowiskowych zapewnianych zwierzętom (np. budynków, powierzchni użytkowej, temperatury itp.), humanitarnego uboju, higieny pozyskiwania lub przepisów ochrony środowiska. Znajomość tych wytycznych pozwala na uniknięcie problemów i sankcji prawnych,
a niejednokrotnie wpływa również na efektywność produkcji.

  • W załączniku przesyłam materiały dotyczące bieżącego tematu.
  • Proszę zapoznać się z treścią i zapisać w zeszycie poniższe punkty.
  • Scharakteryzuj 5 dowolnych technologii.
  • Wykonaj zadania:

Zadanie 1.

Wymień, jakie są sposoby utrzymania bydła mlecznego. Jakie znasz metody pozyskiwania mleka możliwe do zastosowania w zależności od warunków chowu bydła? Porównaj skład mleka owczego z mlekiem krowim. Czy osoby z alergią na mleko krowie muszą wyrzec się konsumpcji mleka? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2.

Jakie znasz sposoby chowu i hodowli kur niosek? Wyjaśnij, jakie oznaczenia powinny znajdować się na jajkach spożywczych, wymień, jakie znasz klasy jajek i co jest podstawą ich klasyfikacji.

1.Podstawowe pojęcia (wyjaśnij)
a) proces produkcyjny
b) technologia produkcji
c) surowce pochodzenia zwierzęcego
d) mięso
e) surowce

2.Podział surowców pochodzenia zwierzęcego (dokonaj podziału surowców)

3.Technologia produkcji mleka krowiego (każdą z technologii scharakteryzuj w kilku zdaniach)

4.Technologia produkcji mleka koziego.

5.Technologia produkcji mleka owczego.

6.Technologia produkcji mięsa wołowego.

7.Technologia produkcji mięsa wieprzowego.

8.Technologia produkcji mięsa drobiowego

9.Technologia produkcji wełny owczej

10.Technologia produkcji skór owczych

11.Technologia produkcji skór zwierząt futerkowych

12.Technologia produkcji jaj kurzych

13.Technologia produkcji produktów pszczelich

ZAŁĄCZNIK:
16_7.1_TPChHZGT_tresc

Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatek na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska