Aktualności

KUŹNIA MŁODEGO PRZDSIĘBIORCY – Etap II

Zakończył się I etap projektu  „ KUŹNIA MŁODEGO PRZDSIĘBIORCY”  skierowanego do uczniów 47 szkół rolniczych z całej Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów z klasy I, II i III. Na zakończenie I etapu przeprowadzono test, który wyłonił grupę trzech najlepszych uczniów przechodzących do następnego etapu. Są to uczennice z klasy III technikum  w zawodzie technik agrobiznesu:

Dominika Czajkowska

Kornelia Gołacka

Natalia Soroka

W II etapie zespół uczniów będzie przygotowywał pracę konkursową w formie biznesplanu własnej firmy.  Ze wszystkich 47 nadesłanych biznesplanów, jury wybierze najlepsze prace uczniów, dla których przewidziane są cenne nagrody.

szkolny koordynatorBeata Waszczuk