Aktualności

KURS OBSŁUGI KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

Program kursu obejmuje:

18 godzin zajęć teoretycznych

12 godzin zajęć praktycznych

Proponowany termin:12.03–15.05. 2019 r

Cena kursudla słuchaczy KKZ- 340

Cena kursudla osób indywidualnych (rolników)- 400

 

Warunkiem uczestnictwa jest: ukończone 18 lat, posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T

Po zaliczeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

 

Zgłoszenia przyjmuje:

 • sekretariat szkoły w godz. 8.00-14.00 tel. (83)3560017

 

 

 

Kurs w zakresie obsługi kombajnów zbożowych

Cel kursu

Celem kursu operatora kombajnu jest przygotowanie do samodzielnej obsługi kombajnów
w tym:

 • poznanie budowy i zasad działania poszczególnych mechanizmów i zespołów kombajnów
 • nabycie umiejętności użytkowania kombajnów oraz znajomość zasad organizacji pracy
 • nabycie umiejętności ustalania uszkodzeń kombajnów w warunkach polowych i wykonywania samodzielnie drobnych napraw możliwych w warunkach polowych

 

Program kursu

 1. Wiadomości wprowadzające
 2. Budowa i zasady obsługi silników
 3. Zespół żniwny
 4. Młocarnia kombajnu
 5. Budowa i zasada działania układu hydraulicznego
 6. Mechanizmy napędów
 7. Wyposażenie dodatkowe
 8. Obsługa techniczna kombajnu
 9. Organizacja pracy podczas zbioru zbóż kombajnami
 10. Suszenie i przechowywanie ziarna zbóż
 11. Przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa pracy kombajnami
 12. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych
 13. Technika pracy kombajnem
 14. Nauka jazdy i pracy kombajnem zbożowym

Zakończenie kursu

Kurs operatora kombajnu kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi kursu zaświadczenia o jego ukończeniu.