Aktualności

Krzysztof Jaszczuk, nauczyciel ZSCKR w Jabłoniu zwycięzcą II Konkursu Moja Smart Wieś

15 czerwca 2021r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca  II Konkurs Moja Smart Wieś, organizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Ideą tego ogólnopolskiego konkursu jest poszukiwanie i propagowanie inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Uczestnicy, w swoich autorskich projektach, przedstawiają pomysły na rozwój wsi, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie i nowatorskie rozwiązania.
W tegorocznej edycji zwyciężył pan Krzysztof Jaszczuk  z Gęsi – nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. W swoim projekcie „Czysta energia, zdrowe powietrze – szczęśliwa Gęś”  przedstawił pomysły w zakresie energii, handlu, zdrowia, bezpieczeństwa, usług społecznych i gospodarki odpadami, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Gęś. Zaproponowane w projekcie działania, takie jak budowa biogazowni, selektywna zbiórka odpadów plastikowych, oświetlenie wsi i przejść dla pieszych, stworzenie stacji rowerowych pozwolą na ograniczenie szkodliwych dla środowiska skutków prowadzenia działalności rolniczej, poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz zaktywizują lokalną społeczność do wspólnych działań w zakresie rozwoju koncepcji Smart Wieś.