Aktualności

Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

30 września 2021r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 35 uczniów. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wiedzy, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, wyzwalanie aktywnej postawy młodzieży wobec upowszechniania wiedzy  z zakresu bezpieczeństwa i higieny  pracy na wsi oraz idei ustawicznego  kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymali nagrody ufundowane przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, Placówkę Terenową KRUS w Parczewie.

I miejsce zajął uczeń kl. 3 B4 – Paweł Wasilewski i otrzymał w nagrodę: piłę tarczową

II miejsce zajął uczeń kl. 3 B4 –Łukasz Wapa i otrzymał w nagrodę: wkrętarko- wiertarkę akumulatorową

III miejsce zajął uczeń kl.3 BT – Łoszak Kacper i otrzymał w nagrodę: przedłużacz bębnowy

IVmiejsce zajęła uczennica kl. 1RT –Kinga Kozak i otrzymała w nagrodę skrzynkę narzędziową

V miejsce zajął uczeń kl. 2BT- Jakub Sidorczuk i otrzymał w nagrodę zestaw narzędzi ręcznych

Dodatkowo czterech uczniów dostało wyróżnienia. Uczniowie Krzysztof Pedyś z kl. 3 B4, Kinga Borowik z kl. 3 FTP, Adrian Masłowski z kl. 3 FTP i Piotr Rymuszka z kl. 3 FTP  otrzymali apteczki i gaśnice.

Dziękujemy Pani Iwonie Maczewskiej- Borny – Starszemu Referentowi PT KRUS  w Parczewie za współorganizację konkursu oraz współpracę ze szkołą.