AktualnościKonkursy

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka z myślą o wszystkich uczniach w Polsce.
Prace o tematyce związanej z prawami dziecka (wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie) należy złożyć do 15 grudnia w sekretariacie szkoły. Na zwycięzców czekają nagrody sportowe. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: https://brpd.gov.pl/2021/10/29/wielki-konkurs-rzecznika-na-najciekawsze-prace-plastyczne-o-prawach-dziecka/

Zainteresowanym przypominamy, iż prawa dziecka podzielone są według kategorii na:

– Prawa osobiste, umożliwiające rozwój dziecka (prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji);

– Prawa publiczne, dzięki którym dziecko uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa (prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach);

– Prawa socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju dziecka (prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku);

– Prawa ekonomiczne, umożliwiające przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych (prawo do nauki, ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej w ramach obowiązku nauki lub wakacyjnego zarobku).

Anna Gronowska
psycholog szkolny