AktualnościBiblioteka

Konkurs na zakładkę do książki

REGULAMIN KONKURSU NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

 1. Organizator: Biblioteka szkolna ZSCKR w Jabłoniu
 2. Cele konkursu:
  • zainteresowanie uczniów książką,
  • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych uczniów,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów,
  • popularyzacja literatury.
  3. Warunki udziału w konkursie:
  • uczestnikami konkursu są uczniowie klas II Technikum w ZSCKR w Jabłoniu oraz chętni uczniowie z pozostałych klas,
  • każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 zakładkę,
  • prace powinny mieć postać zakładki do książki,
  • zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej,
  • do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
  • każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko i klasę uczestnika (na osobnej karteczce)
 3. Kryteria oceny prac:
  • pomysłowość,
  • oryginalność ujęcia tematu,
  • estetyka wykonania pracy
 4. Terminy:
  Pace należy dostarczyć do dnia 27 stycznia 2022 r. do biblioteki szkolnej.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 31 stycznia 2022 r., a wszystkie wykonane prace znajdą się na wystawce, którą będzie można obejrzeć w głównym korytarzu szkoły.
 6. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.
 7. Prace konkursowe oceniać będzie jury.
 8. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

NOWE KSIĄŻKI CZEKAJĄ NA ZAKŁADKI!

Poszukaj inspiracji i stwórz własną, niepowtarzalną zakładkę do książki.

Kilka filmów z  ciekawymi pomysłami na zakładki do książek.

https://www.youtube.com/watch?v=bZWzQ8nTUiA

plecione zakładki do książek:

https://www.youtube.com/watch?v=d_2q0TRQSAA

https://www.youtube.com/watch?v=q-R7IxdSFBg

zakładka do książki z ozdobnikami

https://www.youtube.com/watch?v=RToPGZUi5dw

zakładki origami

https://www.youtube.com/watch?v=grGKh42vOns

zakładka do książki- zwierzak

https://www.youtube.com/watch?v=IGIUpp9Ie3s

https://www.youtube.com/watch?v=05ONEn4d3HQ

https://www.youtube.com/watch?v=MuhjF5hnEig

https://www.youtube.com/watch?v=CbaxZHoE_QA