Aktualności

Konferencja naukowa w PSW w Białej Podlaskiej

Uczniowie z klasy 3F4R i 3FTR, kształcący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli 13 grudnia w Konferencji naukowej „Inicjatywa białkowa COBORU”.

Konferencję zorganizował Zakład Rolnictwa, Wydział Nauk Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.

Prelegenci wskazali główne cele Inicjatywy białkowej COBORU” tj.  zwiększenie wykorzystania krajowego białka roślinnego w paszach, wskazanie regionów uprawy dla roślin uprawnych grubonasiennych i soi, wskazanie najlepszych odmian bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz soi.

Młodzież zapoznała się z nowymi kierunkami w uprawie bobiku, najważniejszymi aspektami agrotechnicznymi w uprawie soi, plonowaniem roślin bobowatych w doświadczeniach prowadzonych na terenie województwa lubelskiego w 2021 r.

Kierownik Zakładu Rolnictwa dr inż. Alicja Baranowska zapoznała uczniów z ofertą edukacyjną i infrastrukturą uczelni.