Aktualności

Konferencja naukowa „ GOSPODARKA NAWOZOWA I WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z „PROGRAMU AZOTANOWEGO” W POLSCE”

Uczniowie kl. III FT I III MT w dn. 13.05.2019.r uczestniczyli w konferencji naukowej w PWSZ w Chełmie. Wysłuchali referatów pt.:

  1. Działalność IUNG PIB w Puławach jako wsparcie racjonalnej, innowacyjnej gospodarki nawozowej.
  2. Oddziaływanie azotu pochodzenia rolniczego na jakość wód i gospodarka nawozowa w Polsce.
  3. Dyrektywa NEC – zobowiązania i możliwości redukcji emisji amoniaku.
  4. Program azotanowy – wyzwanie dla rolnictwa w Polsce.
  5. Bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów.
  6. Biostymulatory jako element nowoczesnego rolnictwa.

Opiekunowie: Maria Korpysz,  Anna Lisiecka