Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II PT

Temat: Asertywna komunikacja.

Data 27.05.2020 r.

Jeśli chcesz komunikować się w sposób asertywny:

  • okaż empatię, postaraj się udowodnić rozmówcy, że rozumiesz jego zachowanie i nie chcesz wywołać kłótni;
  • nazwij problem, powiedz, co Cię denerwuje i dlaczego;
  • powiedz, czego oczekujesz, poproś o zmianę zachowania.

Trzy elementy asertywnej odmowy:

  1. Słowo NIE
  2. Informacja o tym, co zrobisz, lub czego nie zrobisz
  3. Krótkie wyjaśnienia

 

Techniki asertywne:

Zdarta płyta

Efektywna metoda unikania presji otoczenia, polegająca na konsekwentnym powtarzaniu tego samego argumentu do momentu, gdy argumenty drugiej strony wyczerpią się.

Zasłona dymna

Metoda skuteczna w sytuacji agresji werbalnej otoczenia. Polega na pozornym akceptowaniu kierowanej pod naszym adresem krytyki bez kontratakowania partnera. Prowadzi to sytuacji absurdalnej, w której strona atakowana zgadza się z każdą krytyką, a atakujący – intensyfikując agresję – dostrzega absurdalność swoich argumentów.

Asertywne uznanie błędu

Metoda przydatna w sytuacji, gdy wina leży po naszej stronie. Wiąże się z gotowością akceptowania własnych błędów – jako faktu zupełnie naturalnego – przy równoczesnym niewystępowaniu nadmiernego poczucia winy. Przykładem mogą być stwierdzenia typu: „Postąpiłem źle, lecz zaraz to naprawię”, „Przeoczyłem to, lecz zaraz się tym zajmę”.

Kompromis
Najbardziej popularna strategia asertywna, umożliwiająca prowadzenie mediacji z partnerem interakcji. Mediacja ma na celu wypracowanie obustronnych ustępstw.

Wypytywanie o strony ujemne

Strategia przydatna w sytuacji podejrzewania partnera o ukrywanie prawdziwych przyczyn niezadowolenia. Pytania typu: „Dlaczego sądzisz, że to, co robię jest złe?” przyczyniają się do ujawnienia prawdziwych źródeł konfliktu.

Wypytywanie o strony dodatnie

Metoda ta – podobnie jak poprzednia strategia – polega na zadawaniu pytań partnerowi interakcji. Pozwala ona uniknąć nadmiernej presji z jego strony, zmuszając go zarazem do udowodnienia pozytywnych aspektów czynności, do której wykonania namawia. Np.: „Dlaczego musimy robić to teraz?”, „Co złego jest w tym, że się jeszcze poczeka?”

Zadanie dla ucznia:

Poćwicz formułowanie asertywnego komunikatu.

Anna Gronowska