Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II PT

Temat: Zachowania asertywne.

Data: 20.05.2020 r.

ASERTYWNOŚĆ – to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami. Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby. Zachowanie asertywne rożni się od zachowania agresywnego tym, że oznacza korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Różni się też od zachowania uległego tym, iż zakłada działanie zgodne z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw – bez nieuzasadnionego poczucia lęku i winy.

Można znaleźć wiele przykładów naruszania własnych praw i godności osobistej. Banalne różnice przekształcają się w konflikty, które trzeba  umieć łagodzić. Między agresją a uległością  istnieje trzeci możliwy sposób zachowania – zachowanie asertywne. Asertywność wiąże się z umiejętnościami komunikacyjnymi, z poczuciem własnej wartości oraz poczuciem sprawstwa. Pozwala realizować swoje potrzeby i interesy oraz bronić granic własnego terytorium psychologicznego.

 

Osoby asertywne:

 • potrafią komunikować się z innymi,
 • są otwarte na świat,
 • są lubiane,
 • osiągają zamierzone cele,
 • nie mają kłopotów z mówieniem „nie”,
 • jeżeli potrzebują pomocy, nie boją się o nią poprosić,
 • potrafią skutecznie przekonywać,
 • potrafią okazywać innym serdeczne, pozytywne uczucia,
 • są pewne siebie, ale nie aroganckie,
 • są stanowcze, ale uznają prawo innych do odmowy,
 • są bezpośrednie,
 • szanują innych,
 • wiedzą, że inni też mają prawo mówić „nie”, podejmować decyzje, nawet błędne.

 

Zadanie dla ucznia:

Zastanów się i odpowiedz sobie na pytania.

Czy potrafię obronić swoje prawa bez uciekania się do agresji ?
Czy wyrażam swoje uczucia oraz opinie  (pozytywne, jak i negatywne) bez lęku?
Czy wyrażam oraz negocjuję swoje prawa?
Czy wypowiadam swoje oczekiwania wobec innych ?
Czy racjonalnie i spokojnie reaguję na krytykę otoczenia ?

 

Anna Gronowska