Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II PT

Temat: Przestrzeganie tajemnicy zawodowej przez pracownika.

Data: 29.04.2020 r.

 

Jeśli osoba pracująca na określonym stanowisku w firmie, wejdzie w posiadanie informacji należącej do instytucji lub osoby, jest zobowiązana do zachowania tajemnicy, którą powszechnie nazywa się tajemnicą zawodową.

Definicja

Tajemnica zawodowa – wiadomość, której poznanie lub ujawnienie jest zakazane przez prawo i do której dochowania zobowiązuje wykonywanie określonych zadań w pracy zawodowej.

 

Tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają m.in. informacje:

  • techniczne i technologiczne;
  • związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego organizacją;
  • posiadające wartość gospodarczą.

Praktycznie w każdym zawodzie spotykamy się z informacjami, które wymagają przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa bezwarunkowo. Nie musi istnieć żaden wykaz informacji, których ujawnianie osobom trzecim jest zakazane. Nie są konieczne szczególne konkretne zapisy ustanawiające zakres informacji, których dotyczy zakaz ujawniania. Pracodawca może jednak ustalić taki zestaw informacji chronionych i uregulować to umową lub regulaminem pracy.

 

Zadanie dla ucznia:
Zastanów się: jakie informacje są chronione tajemnicą zawodową w różnych zawodach. Czego dotyczy tajemnica zawodowa na przykład lekarza, sędziego, żołnierza, pracownika banku lub pracownika Urzędu Skarbowego? Jakie informacje powinny być chronione w Twoim zawodzie?

 

Anna Gronowska