2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Komunikacja społeczna i praca w zespole II FTP

Temat: Kreatywność.
Data: 27.03.2020 r.

Człowiek kreatywny to osoba, która w sposób twórczy rozwiązuje problemy.
Szuka nowych rozwiązań i wprowadza je w życie, jeśli uzna, że są one lepsze niż stosowane dotychczas.

Zastanówmy się: jakie korzyści płyną z bycia kreatywnym?

  • Szybciej  rozwiązujemy problemy – szybciej radzimy sobie z przeszkodami w życiu osobistym i zawodowym;
  • Oszczędzamy pieniądze – jako kreatywne osoby, często nie potrzebujemy gotowych i drogich rozwiązań;
  • Oszczędzamy czas – możemy usprawnić naszą pracę;
  • Komunikujemy się z innymi – tworząc, nawiązujemy kontakty z innymi ludźmi;
  • Zwiększamy skuteczność i wydajność naszej pracy;
  • Poznajemy wartość, jaka w nas drzemie i odnajdujemy wiarę we własne siły – kreując nowe idee, tworząc koncepcje, wymyślając nowe rozwiązania umacniamy wiarę w to, że możemy wiele zdziałać.
  • Mamy pozytywne nastawienie do świata, ponieważ czujemy, że ulepszamy go!

Zachęcam do samodzielnej pracy i wyszukiwania w Internecie dodatkowych informacji na temat rozwijania w sobie kreatywności.

Zadania dla uczniów

Zadanie 1    Posłuchaj muzyki klasycznej. Badania wskazują, że słuchanie muzyki Mozarta ma duży wpływ na naszą zdolność kreatywnego myślenia. Wyszukaj w Internecie utwór sonata K 448

Zadanie 2  Wyobraź sobie, że zakładasz firmę. Opisz czym się będzie zajmować twoja firma, jaką będzie miała nazwę, co zadecyduje, że będzie wyjątkowa. Postaraj się być osobą kreatywną.

Zadanie dla chętnych

Przygotuj krótką prezentację multimedialną (minimum 10 slajdów) na temat „Jak rozwijać w sobie kreatywność” (prezentację należy przesłać na adres psycholog.zsckr@wp.pl a w późniejszym czasie przedstawić ją na forum klasy).

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail lub poprzez e-dziennik.

Pozdrawiam
Anna Gronowska