Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II FTP

Data: 08.05.2020 r.

Temat: Otwartość na zmiany.

 

W pracy zawodowej szczególnie ważna jest otwartość na zmiany. Jest to podyktowane wieloma zmianami, które zachodzą na rynkach światowych, w gospodarce kraju, w danej branży, w zakresie zwyczajów, technologii i przepisów prawa.

Pracodawca wymaga, aby pracownik był:

-gotowy na nowości;

– chętny do nauki;

– odważny, cierpliwy we wprowadzaniu nowych rozwiązań;

– przewidujący aktualne i przyszłe potrzeby swojej firmy.

 

Osoby otwarte na zmiany

 

Przyjmują nadchodzące zmiany, akceptują je i wdrażają.

Zgadzają się z tym, iż zarówno one same jak i organizacja, w której pracują, by się rozwijać, muszą się zmieniać.

Są otwarte na nowe propozycje, a także same wychodzą z inicjatywą zmian.

Łatwo przystosowują się do nowych warunków i wymagań, a działanie w nowym środowisku nie wpływa na poziom ich wydajności.

Angażują się w proces wdrażania zmian, często same wychodzą z propozycjami dokonania zmian w funkcjonowaniu firmy.

Podejmują wysiłek w celu rozwoju swojej osoby, wiedzy i kompetencji zawodowych oraz są gotowe zastosować zdobytą wiedzę.

 

Podsumowanie

Nie wszyscy pracownicy lubią zmiany. Wiele osób przyzwyczaja się do określonych zasad pracy i czuje się z tym bezpiecznie. Jednak następujące w otoczeniu zamiany wymuszają konieczność przystosowywania się do nowych warunków i do ciągłego doskonalenia zawodowego.

 

Zadanie dla ucznia:

Zastanów się i odpowiedz sobie w myślach:

Czy lubisz zmieniać coś w swoim otoczeniu?

Czy lubisz zmieniać ustalone reguły, rytuały lub zwyczaje?

Czy łatwo przystosowujesz się do nowych warunków i wymagań?

 

Anna Gronowska