Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II FTP

Temat: Efektywne zarządzanie czasem. Planowanie.
Data: 03.04.2020 r.

 

Jak rozumiesz wyrażenie „odpowiednie zarządzanie czasem”?

Zarządzanie czasem możemy określić jako:

 • codzienny proces, którego celem jest efektywne kształtowanie czasu – ustalanie harmonogramów działań, tworzenie list zadań do wykonania, delegowanie obowiązków oraz stosowanie innych tego typu systemów, które pomagają zorganizować czas w sposób jak najbardziej efektywny;
 • mądre zagospodarowywanie czasu działaniami, które przybliżą Cię do realizacji Twoich celów;
 • proces oceny i planowania czasu niezbędnego do realizacji Twoich celów;
 • podnoszenie skuteczności działania poprzez efektywniejsze wykorzystywanie czasu.

Osoby, które działają według planu, wskazują na wiele korzyści płynących z przemyślanego zarządzania czasem. Plusy to:

 • Realizacja tych samych zadań, ale mniejszym nakładem sił;
 • Lepsza organizacja własnej pracy;
 • Lepsze wyniki w pracy;
 • Mniej chaosu i stresu;
 • Większe zadowolenie z pracy;
 • Większa motywacja;
 • Czas na realizację zadań „wyższego” rzędu;
 • Mniej błędów popełnianych podczas realizacji zadań;
 • Mniejsza presja w pracy i nacisk na wydajność;
 • Szybsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych.

Wyznaczając cel, powinniśmy pamiętać, aby był on:

 • ambitny
 • realny
 • szczegółowo określony
 • możliwy do zmierzenia
 • terminowy

Zachęcam do samodzielnej pracy i wyszukiwania w Internecie dodatkowych informacji na temat planowania.

Zadania dla uczniów

Zadanie 1   Zanotuj co w twoim przypadku jest największym „pożeraczem czasu” –  Jakie działania zabierają ci najwięcej czasu i sprawiają, że na inne sprawy brakuje ci już godzin.

Zadanie 2   Wyszukaj w Internecie informacje na temat: Techniki skutecznego planowania. Która z nich według Ciebie jest najlepsza?

Zadanie 3   Przygotuj przykładowy harmonogram dzienny. Zaplanuj zadania, które chcesz zrealizować w ciągu dnia (opisz krótko działanie oraz podaj przewidywany czas realizacji).

Zadanie dla chętnych

Przygotuj krótką prezentację multimedialną (minimum 10 slajdów) na temat „Jak skutecznie planować”
(prezentację należy przesłać na adres psycholog.zsckr@wp.pl ).

 

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail lub poprzez e-dziennik.

 

Pozdrawiam

Anna Gronowska