Aktualności

Kolejny projekt dla uczniów ZSCKR w Jabłoniu.

Kolejny projekt dla uczniów ZSCKR w Jabłoniu.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie projektu pt.” Niesztampowa szkoła z przyjaciółmi z Europy”w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Głównym celem projektu jest zdobycie i pogłębienie umiejętności z różnorodnych dziedzin takich jak: planowanie, praca w międzynarodowej grupie, budowanie relacji społecznych, do-skonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także rozwijanie kompetencji językowych.

Uczniowie ZSCKR wyjadą w roku szkolnym 2019/20 do zaprzyjaźnionych szkół w Granadzie i Sewilli, gdzie wspólnie z hiszpańskimi kolegami przygotują festiwal nauki, opracują album i przeprowadzą projekt na platformie e-twinning. Szczegóły wkrótce.