Uncategorized

język rosyjski – MATURZYŚCI

DZIAŁ „SPORT”

SŁOWNICZEK 1

SŁOWNICZEK 2

SŁOWNICZEK 3

DYSCYPLINY SPORTOWE

dyscypliny sportu – słowniczek

PREZENTACJA – Dyscypliny sportu – виды спорта-

SPORT – LEKCJA W EDUKACJI ZDALNEJ

https://zsckrjablon.pl/jezyk-rosyjski-iii-cb-7/

EKSTREMALNE DYSCYPLINY SPORTOWE

PREZENTACJA – ekstremalne dyscypliny sportowe

SPORT TO ZDROWIE

Как спорт влияет на наше тело и самочувствие? – Jak sport wpływa na nasze ciało i samopoczucie?

– вырабатываются полезные гормоны – wytwarzane są pożyteczne hormony

– улучшается кровообращение – poprawia się krążenie krwi

– усиливается метаболизм – wzrasta metabolizm

– выровнивается чистота дыхания – wyrównuje się czystość oddychania

– повышается выносливость организма – wzrasta wytrzymałość organizmu

– исчезает безсонница – znika bezsenność

-увеличивается чувство уверенности – wzrasta poczucie pewności siebie

– мозг принимает быстрые правильные решения – mózg podejmuje szybkie prawidłowe decyzje

– увеличывается продолжительность жизни – wzrasta oczekiwana dłogość życia

A jakie znaczenie według ekspertów mają ćwiczenia fizyczne? Poczytajcie:

Физические упражнения:

– могут помочь чувствовать себя более счастливыми – mogą pomóc czuć się bardziej szczęśliwym

– могут помочь избавиться от лишнего веса – mogą pomóc pozbyć się zbędnej wagi
– полезны для мышц и костей – są korzystne dla mięśni i kości
– увеличивают запас энергии в организме – zwiększają zapas energii w organiźmie
– уменьшают риск развития хронических заболеваний – zmniejszają ryzyko rozwoju chorób przewlekłych
– способствуют улучшению состояния кожи – wpływają na poprawę stanu skóry
– способствуют улучшению памяти и других функций мозга – wpływają na poprawę pamięci i innych funkcji mózgu
– помогают лучше расслабляться и улучшают сон – pomagają lepiej zrelaksować się i poprawiają sen
– уменьшают боли – zmniejszają ból

SPORT – GRY JĘZYKOWE

https://learningapps.org/view3979446

https://learningapps.org/view7160091

https://learningapps.org/view12868240

ZADANIA TYPU MATURALNEGO – REPETYTORIUM WYDAWNICTWA PONS

ZADANIE 6

ZADANIE 7

ZADANIE 8

DZIAŁ SPORT – ĆWICZENIA MATURALNE

W ramach konsultacji zdalnych piszcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Urszula Rądkowska