Uncategorized

język rosyjski – MATURZYŚCI

DZIAŁ „ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE”

Członkowie rodziny.

 

 

Семья – rodzina; Члены семьи – członkowie rodziny; Деушка – dziadek; Бабушка – babcia; Мама – mama; Мать – matka; Папа – tata; Отец – ojciec; Сестра – siostra; Брат – brat; Сын – syn; Дочь (дочка) – córka; Дети – dzieci; Родители – rodzice; Внук – wnuk; Внучка – wnuczka; Муж – mąż; Жена – żona; Дядя – wujek; Тётя – ciocia; Родственник – krewny; Двоюродный брат – brat cioteczny; Двоюродная сестра – siostra cioteczna; Племянник – siostrzeniec; Племянница – siostrzenica

Какая может быть семья? – Jak może być rodzina?

Zapoznajcie się z wyrażeniami, zapiszcie:

Какая может быть семья? – Jak może być rodzina?

Бездетная (bezdzietna) – семья, где нет детей

Большая (duża) – все живут вместе: бабушка и дедушка, родители и дети

Расширенная (wielopokoleniowa) – семья, где кроме родителей и дети проживают и другие родственники

Небольшая (nieduża) – семья имеющая одного – двух детей

Полная (pełna) – есть оба родителя и дети

Неполная (niepełna) – один родитель с детьми, чаще всего одинокая мать

Маленькая (mała) – родители и один ребёнок

Супружеская (para małżeńska) – только муж и жена, нет детей

Диалог 1

– Сергей, у тебя есть брат? – Siergiej, ty masz brata?

– Да, у меня брат и ещё две сестры. – Tak mam brata i jeszcze dwie siostry.

– Значит, у тебя большая семья! Из скольких человек она состоит? – To znaczy, że masz dużą rodzinę. Z ilu osób ona się składa?

– Она состоит из семи человек: мама, папа и нас четверо, с нами живёт ещё мать нашего папы. Мы все живём дружно и любим вместе проводить время. – Ona składa się z siedmiu osób: mama, tata i nas czworo, z nami mieszka matka naszego taty.

Диалог 2

– Ваня, у тебя большая семья? – Wania, ty masz dużą rodzinę?

– Нет, не очень. Она состоит из четырёх человек и одной собаки. – Nie, nie bardzo. Ona składa się z czterech osób i jednego psa.

– У тебя есть сёстры и братья? – Ty masz siostry i braci?

– У меня есть только сестра. Она всё время болтает по телефону с подружками. – Mam tylko siostrę. Ona przez cały czas gada przez telefon z koleżankami.

– Значит, ты живёшь с родителями и сестрой? – To znaczy, że ty mieszkasz z rodzicami i siostrą?

– Да, и с собакой! У меня спаниель по кличке Леди. Недалеко от нас живёт наша тётя – сестра мамы. У неё есть муж и трое детей. Мы часто вместе проводим свободное время. – Tak, i z psem! Mam spaniela, który nazywa się Lady. Niedaleko od nas mieszka nasza ciocia – siostra mamy. Ona ma męża i troje dzieci. My często razem spędzamy wolny czas.

Zapoznajcie się z informacjami, zapiszcie je:

Gdy chcesz dowiedzieć się, ile osób liczy czyjaś rodzina, zapytasz:

Сколько человек в твоей семье? – Ile jest osób w twojej rodzinie?

В моей семье пять человек. – W mojej rodzinie jest pięć osób.

Из скольких человек состоит твоя семья? – Z ilu osób składa się twoja rodzina?

Моя семья состоит из пяти человек. – Moja rodzina składa się z pięciu osób.

Gry językowe:

https://learningapps.org/view4281308

https://learningapps.org/view8921906

MAŁŻEŃSTWO, ŚLUB – SŁOWNICZEK

Муж –mąż
Жена –żona
Невеста – narzeczona/ panna młoda
Жених – narzeczony / pan młody

Моложожёны – nowożeńcy
Зять – zięć/ szwagier
Невестка – synowa
Супруг – małżonek/ mąż
Супруга- małżonka, żona
Супруги – małżonkowie

Избранник – wybranek

Избранница – wybranka

Брак / браки – małżeństwo/ małżeństwa

Вступать в брак / заключать брак– zawierać akt małżeński
Жениться – ożenić się
Гражданский брак –ślub cywilny, konkubinat, wolny związek

Регистрация /бракосочетание в ЗАГСе – rejestracja / zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Смешанный брак – małżeństwo mieszane

Заключить брак с иностранцем – wstąpić w związek małżeński z obcokrajowcem

Венчание в церкви – ślub w cerkwi

Свпдьба – ślub

Свадебное путешествие – podróż poślubna

Влюбиться – zakochać się
Венчаться – brać ślub
Брачный – małżeński
Брачные узы – więzi małżeńskie
Домашний очаг – ognisko domowe
Домохозяйка –gospodyni domowa
Семейные истории –historie rodzinne
Воспитывать детей – wychowywać dzieci

Развод – rozwód

Разводиться- rozwodzić się
Они уже давно в разводе – oni już dawno są po rozwodzie
Семейные отношения –stosunki rodzinne

 

  • жениться (на ком?) – ożenić się

на итальянке

на польке

на Ане

  • выйти замуж (за кого?) – wyjść za mąż

за поляка

за испанца

за Павла

  • влюбиться (в кого?) – zakochać się

в Павла

в Тамару

в иностранку

Брат женился на Оле.

Я женюсь на иностранке.

Джон женился на польке.

Подруга вышла замуж за россиянина.

Хочу выйти замуж за иностранца.

Мой сын влюбился в эту девушку.

Дочь влюбилась в итальянца.

PREZENTACJA – ślub

KONFLIKTY MIĘDZYLUDZKIE

Причины конфликтов между людьми – przyczyny konfliktów między ludźmi:

– отсутствие взаимопонимания между людьми – brak zrozumienia między ludźmi

– разные взгляды на жизнь – różne spojrzenie na życie

– различия в целях – różnice w celach

– различия в представлениях и ценностях – różnice w poglądach i wartościach

– плохие коммуникации – zła komunikacja

– неумение договориться – niezdolność do porozumienia

– неверная оценка окружающей действительности – błędna ocena otaczającej rzeczywistości

– различия в манере поведения и жизненном опыте – różnice w zachowaniu i życiowym doświadczeniu

– особенности темперамента – cechy temperamentu

– обман – kłamstwo

– сплетни – plotki

– обиды – krzywdy

Как решить конфликт? – Jak rozwiązać konflikt?

– найти компромисс – znaleźć kompromis

– прийти к общему мнению – dojść do konsensusu

– уступить другому – ustąpić innemu

– понять другую сторону – zrozumieć drugą stronę

– разговаривать – rozmawiać

Как избежать конфликтов? – Jak unikać konfliktów

– контролировать эмоции – kontrolować emocje

– не накручивать себя – nie oszukiwać siebie

– выбирать всегда подходящее время для разговора с вашим опонентом – wybierać awsze odpowiedni czas na rozmowę z waszym oponentem

– ищите причину а не следствие – szukajcie przyczyny a nie konsekwencji

– смотрите с точки зрения вашего опонента – patrzcie z punktu widzenia waszego oponenta

– не вспоминайте в момент ссора старые обиды только то, что есть сейчас – nie wspominajcie w momencie kłótni starych krzywd, tylko to, co jest teraz

– не копите проблему внутри себя – nie kumulujcie problemu w sobie

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI

Поздравлять – кого? – меня, тебя, его, её, нас, вас, Вас, их, маму, сестру, бабушку, папу, дедушку, дядю, родителей

Поздравлять – с чем? – с Новым годом (z okazji Nowego Roku), с Рождеством (z okazji Bożego Narodzenia), с днём рождения (z okazji urodzin), с именинами (z okazji imienin), с праздником (z okazji świąt), с Женским днём (z okazji Dnia Kobiet), с годовщиной свадьбы (z okazji rocznicy ślubu), с окончанием школы (z okazji ukończenia szkoły), с поступлением в среднюю школу (z okazji rozpoczęcia nowej szkoły), с получением диплома (z okazji otrzymania dyplomu)

Желать – кому? – мне, тебе, его, её, нас, вас, Вас, их, подруге, Тамаре, тёте, папе, брату, другу, учтителям

Желать – чего? – здоровья (zdrowia), счастья (szczęścia), радости (radości), удачи (powodzenia), благополучия (pomyślności), радостных дней (radosnych dni), любви (miłości), много денег (dużo pieniędzy), успехов (sukcesów) (в работе – w pracy, в учёбе – w nauce, в личной жизни – w życiu osobistym)

Подарки – prezenty:

Срезанные цветы – kwiaty cięte; Комнатные цветы – kwiaty doniczkowe; Букет цветов – bukiet kwiatów; Книга – książka; Наручные часы – zegarek na rękę; Фотоальбом – album fotograficzny; Ювелирные изделя – wyroby jubilerskie; Серьги – kolczyki; Браслет – bransoletka ; Цепочка – łańcuszek; Кружка – kubek; Фотоаппарат – aparat fotograficzny; Шоколадки – czekoladki; Компакт диск – płyta kompaktowa; Компьютерная игра – gra komputerowa; Шнурок для телефона – smycz do telefonu; Роликовая доска – deskorolka; Косметика – kosmetyka; Носки – skarpetki; Бумажник – portfel; Телефон – telefon

Дарить (кому? – маме, сестре, подруге, папе, дедушке, брату, родителям, мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им)  – dawać w prezencie (darować)

Подарить (кому? – тёте, дяде, другу, учителям)  – podarować

Получить (от кого? – от мамы, от подруги, от бабушки, от парня, от родителей) – otrzymać, dostać

PREZENTACJA – Życzenia

URODZINY

BOŻE NARODZENIE

WIZYTA

 

Święta w Rosji (lekcja w „zdalne lekcje”):

https://zsckrjablon.pl/jezyk-rosyjski-ii-cb-23/

CZAS WOLNY

MÓJ DZIEŃ

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska