Uncategorized

Język rosyjski IV RTM

Drodzy Uczniowie!

Na adresy e – mail otrzymujecie materiały powtórzeniowe do samodzielnej pracy: prezentacje, karty pracy, zdjęcia z różnych podręczników. Przesyłam również linki do stron internetowych polskich i rosyjskich, na których znajdziecie słownictwo dotyczące zrealizowanych tematów.

Zachęcam do oglądania krótkich filmików, w których zagadnienia omawiają nosiciele języka rosyjskiego. Starajcie się powtarzać słownictwo głośno, przepisywać słówka, czytać teksty i rozwiązywać ćwiczenia. Omawiamy dział „Nasza przyszłość”, zawody. Proszę Was również, byście rozwiązywali zadania na rozumienie ze słuchu z podręcznika.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=f1ghVtcsLmU

https://rosyjski.pro/zawod-po-rosyjsku/

https://www.youtube.com/watch?v=5TxdfC0gqaA

https://www.youtube.com/watch?v=CDH4NSCCFhM

https://www.youtube.com/watch?v=Dkwf_UrhMKw

https://www.youtube.com/watch?v=4EYzy_G3nI0

https://www.youtube.com/watch?v=rAkNyyw3lZA

https://www.youtube.com/watch?v=1R_oxFGwVbY

 

Uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego również wysyłam dodatkowe materiały. Zachęcam do rozwiązywania zadań maturalnych:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze

 

Po 25 marca będę umieszczać nowe materiały.

 

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska