4RTM (Tech)Zdalne Lekcje

język rosyjski IV RTM

17.04.2020

Temat: Już wkrótce egzamin – utrwalenie wiadomości.

 

Drodzy Uczniowie!

Na podstawie opracowania „Język rosyjski. Trening przed maturą. Ustny egzamin maturalny” autorstwa H. Lewandowskiej i H. Wróblewskiej, Wydawnictwa Szkolnego OMEGA przygotowałam przykładowe pytania jakie możecie otrzymać na rozmowie wstępnej podczas ustnego egzaminu maturalnego. To od niej rozpoczyna się ustny egzamin. Jej celem jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Nie jest oceniana osobno, ale w całej wypowiedzi: zakres struktur leksykalno – gramatycznych, poprawność tych struktur, wymowa, płynność wypowiedzi.

Na początek krótkie przypomnienie:

Rozmowa wstępna – ok. 2 minut

Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami.

Lista pytań jest wyłącznie w zestawie egzaminującego.

Pytania są z innych działów niż zadania w zestawie.

Ilość zadanych pytań uzależniona jest od udzielanych odpowiedzi. Uczeń odpowiadający krótko otrzyma więcej pytań.

Rozmowa powinna trwać 2 minuty.

 

Lista pytań jest przysyłana do szkoły razem z zestawami. Do każdego z działów jest ok. 10 pytań (w zależności od ilości zdających). Egzaminator sam wybiera pytania. W lewym górnym rogu zestawu ma wskazówkę z jakich działów zadania zostały zamieszczone w waszym zestawie, by zapytać z innych działów w rozmowie na początku i przypadkowo nie zadać pytania, które może paść później podczas waszych odpowiedzi.

Zapoznajcie się z nimi. Postarajcie się je krótko opracować. Może nie wszystkie się uda, ale pamiętajcie, że przygotowując te odpowiedzi jednocześnie przygotowujecie się do napisania e – maila.

PYTANIA NA USTNY WORD rozmowa wstępna

Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania arkuszy maturalnych z ubiegłych lat na stronach CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

oraz do zapoznania się z informatorem – znajdziecie w nim przykładowe zestawy i na egzamin ustny i pisemny (które też otrzymaliście). Myślę, że warto – przypomnicie sobie co do was mówi egzaminator i całą strukturę przebiegu egzaminu:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-rosyjski.pdf

Urszula Rądkowska