Uncategorized

język rosyjski IV RTM

17.04.2020

Temat: Już wkrótce egzamin – utrwalenie wiadomości.

Drodzy Uczniowie!

Zakończyliśmy już realizację materiału z całego cyklu kształcenia. Kolejne lekcje przeznaczymy na utrwalanie wiadomości i powtórzenia. Będę zamieszczać materiały przydatne szczególne maturzystom.

Dziś przygotowałam prezentację – przykłady opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania egzaminatora (zad.2 na egzaminie ustnym). Publikacji przygotowujących do egzaminu z języka rosyjskiego jest bardzo mało, szczególnie do egzaminu ustnego. Do przygotowania prezentacji wykorzystałam nieco starsze wydanie „Ćwiczenia maturalne” wydawnictwa Langenscheidt. Ilustracje są czarno – białe, opracowane są dwa pytania egzaminatora, bo tak było przed zmianą. Myślę jednak, że będzie to pomocne. Sami przeanalizujcie i oceńcie.

Niejednokrotnie omawialiśmy przebieg ustnego egzaminu, przypominam krótko przebieg zadania nr 2 na egzaminie ustnym.

Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania – czas trwania maks. 3 minuty. Zdający opisuje ilustrację. W opisie powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. Następnie odpowiada na trzy pytania związane z tematyką ilustracji, które zamieszczone są wyłącznie w zestawie egzaminatora. Należy dokładnie słuchać pytania, ponieważ odpowiadamy pełnym zdaniem. Nie ograniczamy się do jednozdaniowych, zdawkowych wypowiedzi. Może zdarzyć się tak, że zdający podczas opisu ilustracji odpowie już na jedno z pytań więc egzaminator mu go nie zada.

Przebieg zad. 2:

Egzaminator:  Опишите, пожалуйста, иллюстрацию.

(po upływie ok. 10 sekund – jeśli to konieczne – можем начать?)

Zdający przez około 1 minutę opisuje ilustrację.

Egzaminator: Спасибо. А теперь задам Вам три вопроса.

Zdający przez 2 minuty odpowiada na pytania.

Egzaminator: Спасибо. Давайте перейдём к третьему заданию.

PREZENTACJA Opis ilustracji – prezentacja

Przygotowałam również kopię slajdów w WORD

opis ilustracji – SLAJDY WORD

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Urszula Rądkowska