Uncategorized

język rosyjski IV FTP

03.04.2020

Temat: Wydaje mi się, że się zakochałem.

 

1.Wprowadzenie słownictwa związanego z tematem.

Posłuchajcie proszę słownictwa związanego z tematem miłości. Powtarzajcie je głośno. Znajdziecie je zapisane w ćwiczeniach opracowanych do realizacji dzisiejszego tematu. Przepiszcie je.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=GuaPbE9r_Ow&feature=emb_title

ĆWICZENIA  Miłość – ćwiczenia

 

2.Ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego i znajdowania w nim określonych informacji.

Przeczytajcie wypowiedzi w ćw. 4 A, następnie zaznaczcie, na jaki temat wypowiadają się wymienione osoby. Kto co napisał? Zaznaczcie w ćwiczeniu 4 Б.Postarajcie się odpowiedzieć na pytania w ćw. 4 В.

3.Rozwiązywanie zadań typu maturalnego.

Zachęcam szczególnie maturzystów do wykonania ćwiczenia – popatrz na fotografię i odpowiedz na pytania. Postarajcie się również opisać zdjęcie wyobrażając sobie, że przedstawione osoby są w domu. Pamiętajcie, że nazywamy miejsce, osoby i czynności.

 

Chętni uczniowie mogą napisać e – mail (80 – 130 słów nie licząc słów już napisanych we wstępie) na wskazany w poleceniu temat (ćw. 5). Prześlijcie zdjęcie (najlepiej napiszcie na formacie A 4 i wyślijcie 1 zdjęcie). Podpiszcie się w treści wiadomości. Za pracę otrzymacie ocenę.

Adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska