4BT (Tech)Zdalne Lekcje

język rosyjski IV BT

16.04.2020

Temat: Jak z powodzeniem odbyć rozmowę  w sprawie pracy?

1.Wprowadzenie wyrażeń związanych z rozmową kwalifikacyjną.

Do tematu przygotowałam prezentację. Znajdują się tam wyrażenia po rosyjsku przydatne przy przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej bądź uczestniczeniu w niej. Proszę zapoznajcie się z nimi, przeczytajcie głośno, powtarzajcie, przepiszcie do zeszytu zwroty ze slajdu nr 2.

PREZENTACJA rozmowa kwalifikacyjna

2.Kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu.

Wykonajcie proszę z podręcznika zadanie 7A ze str. 132. Posłuchajcie dwukrotnie dialogu (nagranie 39) i odpowiedzcie czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zdjęcie ćwiczenia oraz transkrypcję nagrań umieściłam również w prezentacji (slajd nr 6).

 

3.Kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego.

Wykonajcie proszę zadanie 7 Б ze str. 132. Zdjęcie ćwiczenia umieściłam również w prezentacji (slajd nr 7)

4.Podsumowanie.

Postarajcie się przeczytać jeszcze raz wyrażenia ze slajdu nr 2 i 3.

Polecam również obejrzenie krótkiego filmiku dostępnych na rosyjskich stronach internetowych:

„Jak zachowywać się na rozmowie kwalifikacyjnej?”

 

 

Wszelkie pytania proszę kierować przez dziennik elektroniczny bądź na adres radkowska.zsckrjablon@gmail.com

 

Miłej pracy!

Urszula Rądkowska