Uncategorized

język rosyjski IV BT

31.03.2020

Temat: Nauka w Polsce czy za granicą?

 

1.Wprowadzenie słownictwa związanego z tematem.

Zajrzyjcie proszę na stronę, gdzie znajdziecie słownictwo związane z tematem edukacji:

https://fiszkoteka.pl/zestaw/572-obrazovanie-russkaa-leksika-edukacja-slownictwo-rosyjskie – Образование – русская лексика

Obejrzyjcie również krótki reportaż na rosyjskich stronach o nauce za granicą:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=PTlbFBSEHOU&feature=emb_title – Обучение за рубежом – репортаж

Do tematu przygotowałam prezentację. Na drugim slajdzie znajdziecie słowniczek – przeczytajcie wyrażenia głośno, powtarzajcie, postarajcie się zapamiętać. Nie przerażajcie się ilością słów, bo część z nich już doskonale znacie.

PREZENTACJA Nauka w Polsce czy za granicą

2.Rozwiązywanie ćwiczenia gramatycznego.

Na slajdzie nr 3 w prezentacji znajdziecie odmianę rzeczownika университет (uniwersytet). Zapoznajcie się z nią. Spróbujcie wykonać ćw. 6 str.122 w podręczniku – wstaw w każdą lukę rzeczownik университет we właściwej liczbie i odpowiednim przypadku. Zdjęcie ćwiczenia znajduje się w prezentacji – slajd nr 4.

3.Rozumienie tekstu pisanego, znajdowanie w tekście określonych informacji.

Spróbujcie teraz wykonać ćw. 7A str. 123 – przeczytaj wypowiedzi i wymień przedstawione w nich plusy i minusy studiowania za granicą. Zdjęcia tekstu znajdują się w prezentacji (slajdy od 5 do 9). Podzieliłam tekst na mniejsze części. Po każdej przeczytanej wypowiedzi postarajcie się nazwać plusy i minusy. Uzupełnijcie tabelę pod każdym fragmentem. Po przeczytaniu wszystkich fragmentów tekstu zestawcie razem plusy i minusy, zapiszcie.

4.Wypowiedź ustna na temat studiowania za granicą.

Spróbuj wykonać ćw. 7Б str. 124 w podręczniku i odpowiedz czy chciałbyś studiować za granicą. Dlaczego? Pomogą ci w tym zwroty zawarte w ćwiczeniu. Zdjęcie ćwiczenia na slajdzie nr 10.

Maturzystów proszę aby wykonali ćw. 9 str. 124 (zdjęcie w prezentacji). Jest to zadanie typu maturalnego, podobne może być na egzaminie ustnym.

5.Podsumowanie.

Powtórzcie jeszcze raz wyrażenia ze slajdu nr 2. Polecam również obejrzenie krótkiego filmiku na rosyjskich stronach internetowych „Wykształcenie wyższe za granicą – 5 przydatnych rad”:

https://www.youtube.com/watch?v=j51_g3QX9ts – Высшее образование за рубежом – 5 полезных советов

Wszelkie pytania proszę kierować przez dziennik elektroniczny bądź na  adres radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska