Uncategorized

język rosyjski IV BT

21.04.2020

Temat: Co oznacza „być dorosłym”? Jak rozwiązujesz swoje problemy?

 

1.Wprowadzenie wyrażeń związanych z tematem „быть взрослым”.

Na początek posłuchajcie krótkich wypowiedzi młodych  ludzi w Rosji na temat: „Тут такое дело – быть взрослым”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6yL88QPLD5M&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=HQH4O4FqVLM

 

2.Kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i znajdowania w nich określonych informacji.

Do tematu opracowałam KARTĘ Z ĆWICZENIAMI. Postarajcie się je wykonać.

ĆWICZENIA  być dorosłym, rozwiązywanie problemów – ćwiczenia

Przeczytajcie 4 dialogi i postarajcie się dobrać do nich właściwą fotografię – ćw. 1 A)

Popatrzcie na fotografie w ćw. 3 A i powiedzcie (na podstawie wyrażeń podanych w tabeli), co jest ważne dla przedstawionych na nich osób. Zapiszcie pytanie: Что самое важное в жизни? Przepiszcie wyrażenia z tabeli w ćw. 3 A

Быть здоровым – być zdrowym

Иметь много денег – mieć dużo pieniędzy

Встретить настоящую любовь – spotkać prawdziwą miłość

Счастливая семейная жизнь – szczęśliwe życie rodzinne

Иметь прекрасный дом – mieć przepiękny dom

Сделать успешную карьеру – zrobić karierę

Друзья и развлечения – przyjaciele i rozrywka

3.Wprowadzenie wyrażeń związanych z rozwiązywaniem problemów.

Polecam obejrzenie krótkiego filmiku „КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?”

4.Czytanie tekstów i znajdowanie w nich określonych informacji.

Przeczytajcie trzy wypowiedzi w ćw. 7A i do każdego z nich postarajcie się dobrać odpowiednią fotografię. Na podstawie tych samych wypowiedzi wykonajcie ćw.7Б – do każdej wypowiedzi dobierzcie odpowiadające jej zdanie.

5.Tworzenie wypowiedzi ustnej.

Jak twoim zdaniem człowiek może walczyć o swoje prawa i wyrażać swoją indywidualność? Zastanówcie się. Wykorzystajcie wyrażenia z ćw. 8 w karcie ćwiczeń. Zapiszcie je:

Писать блог – pisać blog

Выходить на манифестации – wychodzić na manifestacje

Выглядеть не так, как другие – wyglądać inaczej niż inni

Громко высказывать своё мнение – głośno wyrażać swoją opinię

Выражать свою индывидуальность посредством стиля / через одежду – wyrażać swoją indywidualność poprzez styl / ubranie

Сочинять стихи – pisać wiersze

Proszę aby ćw. 9 wykonali maturzyści – odegraj rolę zgodnie z poleceniem. Wiecie, że jest to przykładowe zadanie 1 z ustnego egzaminu maturalnego.

6.Podsumowanie.

Na zakończenie polecam obejrzenie filmików:

„Тут такое дело – быть взрослым 2”

https://www.youtube.com/watch?v=HQH4O4FqVLM

„Как менять себя. Как изменить себя и свою жизнь так, как вам хочется”

Proszę pisać na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Życzę miłej pracy!

Urszula Rądkowska