Uncategorized

język rosyjski III FT i III MTP

04.05.2020

Temat: W sądzie.

Celem naszej dzisiejszej lekcji jest poznanie oraz utrwalenie słownictwa związanego z sądem – salą sądową i procesem sądowym.

1.Wprowadzenie słownictwa.

Na początek obejrzyjcie krótką prezentację z życzeniami dla pracowników sądu. W Rosji Dzień Prawnika obchodzony jest 3 grudnia (В России „День юриста” отмечается 3 декабря).

Поздравление работников суда с профессиональным праздником”

https://www.youtube.com/watch?v=he_plrNo19U

Zapoznajcie się ze słowniczkiem przygotowanym do tematu. Zapiszcie wyrażenia wraz z tłumaczeniem.

Суд – sąd

Зал суда – sala sądowa

Судья – sędzia

Судебный процесс – proces sądowy

Судебное заседание – posiedzenie sądu

Прокурор – prokurator

Адвокат /защитник – adwokat / obrońca

Обвиняемый / подсудимый – oskarżony

Потерпевший – poszkodowany

Свидетель – świadek

Жертва – ofiara

Секретарь – sekretarz

Полицейский – policjant

Присяжные – przysięgli

Совершить преступление – popełnić przestępstwo

Нарушение закона – złamanie prawa

Обвинение – oskarżenie

Объявить приговор – ogłosić wyrok

Наказать условно – ukarać warunkowo

Сказать в защиту – powiedzieć w obronie

Вердикт / решение присяжных – werdykt / decyzja przysięgłych

Решение суда – postanowienie sądu

Явиться в суд – stawić się w sądzie

Быть виновным в… – być winnym

Подать иск – złożyć pozew

Следствие – śledztwo

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Postarajcie się wykonać ćwiczenia z podręcznika.

Postarajcie się również rozwiązać KARTĘ PRACY. Rozwiązania prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

KARTA PRACY  sąd – karta pracy

3.Podsumowanie.

Powtórzcie jeszcze raz słownictwo. Zamieszczam słowniczek.

SŁOWNICZEK sąd – słowniczek

Posłuchajcie „Hymnu prawników”

Гимн юристов”

Piszcie na dzienniku lub na wskazany wcześniej adres.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska