Uncategorized

język rosyjski III FT i III MTP

07.05.2020

Temat: Współczesne problemy społeczne.

Celem dzisiejszej lekcji jest nazwanie oraz utrwalenie wyrażeń związanych ze współczesnymi problemami społecznymi.

1.Wprowadzenie.

Zapoznajcie się z wyrażeniami i zapiszcie:

Социальные проблемы (problemy społeczne):

Наркомания – narkomania

Алкоголизм – alkoholizm

Преступность – przestępczość

Безработица – bezrobocie

Бедность – bieda

Нищета – ubóstwo

Бездомность – bezdomność

Коррупция – korupcja

Насилие – przemoc

Низкая рождаемость – niski wskaźnik urodzeń

Цензура – cenzura

Дискриминация – dyskryminacja

Агрессия – agresja

Упадок культуры – upadek kultury

Нехватка воды – niedobór wody

2.Rozwiązywanie ćwiczenia – kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu.

Zapoznajcie się z wyrażeniami, które pomogą wam zrozumieć treść filmiku.

Выражения:

– глобальный энергетический кризис – globalny kryzys energetyczny

– демографический врыв – podział demograficzny

– рост рождаемости в странах Африки, в Индии т в Китае – wzrost urodzeń w krajach Afryki, w Indiach i Chinach

– ядерные катастрофы – katastrofy jądrowe

– проблема помощи бедным странам и народам – problem pomocy dla biednych krajów i narodów

– вынужденное перемещение масс людей – przymusowe przesiedlenia masy ludzi

– проблема беженцев – problem uchodźców

– деградация общества – degradacja społeczeństwa

– религиозные противоречия – sprzeczności religijne

– загрязнения окружающей среды – zanieczyszczenia środowiska

– нарушение семейных отношений – zakłócenie relacji rodzinnych

Obejrzyjcie krótki filmik o problemach współczesnego społeczeństwa:

Проблемы современного общества”

Na podstawie informacji zawartych w filmiku postarajcie się uzupełnić listę współczesnych problemów społecznych.

Polecam również obejrzenie i wysłuchanie krótkiego reportażu na temat społecznych problemów młodzieży w Rosji.

Анастасия Яхшиева – Социальные проблемы молодёжи”

3.Podsumowanie.

Na zakończenie powtórzcie jeszcze raz nazwy najważniejszych problemów społecznych. Polecam również obejrzenie krótkiego spotu reklamowego dla młodzieży. Może pomoże on wam w rozwiązaniu waszych problemów. Polecam.

Социальный ролик – проблемы молодёжи”

 

Chętni uczniowie mogą przysłać zdjęcie własnoręcznie napisanej notatki – nazwy podanych na początku problemów społecznych uzupełnione o nazwy pojawiające się w filmiku. Otrzymacie plusa z aktywności i pracy podczas zajęć.

W razie pytań, konsultacji piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska