Uncategorized

język rosyjski III FT i III MT

25.06.2020

Temat: Pisemny egzamin maturalny.

Dziś omówimy pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Egzamin trwa 120 minut. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi poszczególnych części:

Postarajcie się rozwiązać zadania z części rozumienia ze słuchu. Nagranie jest autentyczne, z przewidzianymi przerwami na przeniesienie rozwiązania. Pod zadaniami znajdziecie odpowiedzi.

POZIOM PODSTAWOWY – ROK 2019

ODPOWIEDZI:

ZADANIE 1

1.1 – P; 1.2 – P; 1.3 – F; 1.4 – F, 1.5 – P

ZADANIE 2

2.1 – E; 2.2 – B; 2.3 – A; 2.4 – D

ZADANIE 3

3.1 – B; 3.2 – B; 3.3 – C; 3.4 – C; 3.5 – B; 3.6 – C

Pozostałe zadania z tego arkusza (rok 2019) znajdziecie na stronie:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2019/formula_od_2015/jezyk_rosyjski/MJR-P1_1P-192.pdf

Zachęcam do rozwiązania i sprawdzenia siebie. Zaraz na początku przyszłego roku szkolnego będziecie wybierać, z którego języka obcego chcecie zdawać egzamin maturalny.

Arkusze maturalne z różnych lat w „nowej formule”, czyli od 2015 roku znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

Piszcie przez dziennik lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska