3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

język rosyjski III CB

13.05.2020

Temat: Czasowniki: biec, biegać.

 

Celem naszej dzisiejszej lekcji jest poznanie i utrwalenie form czasowników: biec i biegać w czasie teraźniejszym.

1.Wprowadzenie.

Zapoznajcie się z informacjami na temat tych czasowników. Postarajcie się przygotować własną notatkę.

Czasowniki: biec (бежать), biegać (бегать)

Czasownik „biegać” określa pewną regularność, ciągłość; zaś dla wyrażenia czynności, która dotyczy danej chwili używa się czasownika „biec”

Каждый вечер он бегает по парку. – Co wieczór on biega po parku.

Уже поздно и Юра бежит в школу. – Już jest późno i Jura biegnie do szkoły.

Czasownik бегать odmienia się według koniugacji I, natomiast czasownik бежать według koniugacji II. W odmianie czasownika бежать w temacie następuje wymiana spółgłoski г na ж.

 

Biegać – бегать

(koniugacja I)

Biec – бежать

(koniugacja II)

Я бегаю Я бегу
Ты бегаешь Ты бежишь
Он, она бегает Он бежит
Мы бегаем Мы бежим
Вы бегаете Вы бежите
Они бегают Они бегут
Tryb rozkazujący

Бегай! Бегайте!

 

Tryb rozkazujący

Беги! Бегите!

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Przeczytajcie przykładowe zdania z zastosowaniem obydwu czasowników. Zapiszcie je wraz z tłumaczeniem.

Ты часто бегаешь со своей собакой? – Ty często biegasz ze swoim psem?

Мы бегаем каждый вечер по парку. – My biegamy co wieczór po parku.

Оля, куда ты бежишь? – Ola, dokąd biegniesz?

Я бегу в магазин, через десять минут его закрывают. – Ja biegnę do sklepu, za 10 minut go zamykają.

Куда вы бежите? – Dokąd biegniecie?

Мы бежим на стадион, потому что сегодня играет наша команда. – My biegniemy na stadion, ponieważ dziś gra nasza drużyna.

Ежедневно моя мама бегает по аллеям парка. – Codziennie moja mama biega po alejach parku.

Родители бегут на стадион. – Rodzice biegną na stadion.

Я бегаю в лесу каждый день. – Biegam w lesie codziennie.

Мой друг бежит к финишу. – Mój kolega biegnie do mety.

Папа бегает вечером для здоровья. – Tata biega wieczorem dla zdrowia.

С моей подругой бегает её сестра. – Z moją koleżanką biega jej siostra.

Postarajcie się wykonać ćwiczenie.

Ćwiczenie

Czasowniki podane w nawiasie wstaw w odpowiedniej formie:

Я (бегать)………………………………………..по магазинам.

Юра, куда ты (бежать)…………………………………………….?

Утром мы (бежать) ………………………………….на завтрак.

Вы (бегать)………………………………………..вечером или утром?

Родители (бежать)………………………………………..на работу.

Кто (бежать)………………………………………..на стадион?

Татьяна (бегать)…………………………………..для здоровья.

Мы не (бежать)………………………………….на вокзал, уже поздно.

Zdjęcie rozwiązanego ćwiczenia prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności i pracy na lekcji.

3.Podsumowanie.

Na podsumowanie polecam obejrzenie prezentacji – powtórzcie jeszcze raz odmianę czasowników, przeczytajcie przykłady, chętni uczniowie mogą wykonać trzy ćwiczenia ze slajdu 7 i 8 i przesłać. Za rozwiązanie tych trzech ćwiczeń z prezentacji oraz ćwiczenia z lekcji otrzymacie ocenę (numeracja taka sama jak przy zadaniach – 3,8,9).

PREZENTACJA – czasowniki biegać i biec

Piszcie na dzienniku lub na wskazany wcześniej adres.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska