Uncategorized

język rosyjski III CB

06.05.2020

Temat: Sport to zdrowie.

Celem dzisiejszej lekcji jest wskazanie pozytywnego wpływu sportu na nasze ciało i samopoczucie oraz poznanie i utrwalenie nazw wewnętrznych organów człowieka.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik:

Zapiszcie proszę przytoczone w filmiku argumenty:

Как спорт влияет на наше тело и самочувствие? – Jak sport wpływa na nasze ciało i samopoczucie?

– вырабатываются полезные гормоны – wytwarzane są pożyteczne hormony

– улучшается кровообращение – poprawia się krążenie krwi

– усиливается метаболизм – wzrasta metabolizm

– выровнивается чистота дыхания – wyrównuje się czystość oddychania

– повышается выносливость организма – wzrasta wytrzymałość organizmu

– исчезает безсонница – znika bezsenność

-увеличивается чувство уверенности – wzrasta poczucie pewności siebie

– мозг принимает быстрые правильные решения – mózg podejmuje szybkie prawidłowe decyzje

– увеличывается продолжительность жизни – wzrasta oczekiwana dłogość życia

A jakie znaczenie według ekspertów mają ćwiczenia fizyczne? Poczytajcie:

Физические упражнения:

– могут помочь чувствовать себя более счастливыми – mogą pomóc czuć się bardziej szczęśliwym

– могут помочь избавиться от лишнего веса – mogą pomóc pozbyć się zbędnej wagi
– полезны для мышц и костей – są korzystne dla mięśni i kości
– увеличивают запас энергии в организме – zwiększają zapas energii w organiźmie
– уменьшают риск развития хронических заболеваний – zmniejszają ryzyko rozwoju chorób przewlekłych
– способствуют улучшению состояния кожи – wpływają na poprawę stanu skóry
– способствуют улучшению памяти и других функций мозга – wpływają na poprawę pamięci i innych funkcji mózgu
– помогают лучше расслабляться и улучшают сон – pomagają lepiej zrelaksować się i poprawiają sen
– уменьшают боли – zmniejszają ból

Kolejnym celem naszej lekcji jest poznanie i utrwalenie nazw wewnętrznych organów człowieka.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik. Postarajcie się powtórzyć głośno po lektorze nazwy organów wewnętrznych człowieka.

Строение тела человека. Что у нас внутри!”

Zapiszcie nazwy:

Внутренние органы человека – wewnętrzne organy człowieka

Трахея – tchawica

Лёгкие – płuca

Сердце – serce

Диафрагма – przepona

Печень – wątroba

Железный пузырь – woreczek żółciowy

Почки – nerki

Желудок – żołądek

Мочеточники – moczowody

Яичники – jajniki

Тонкая кишка – jelito cienkie

Толстая кишка – jelito grube

Мочевой пузырь – pęcherz moczowy

Селезёнка – śledziona

Поджелудочная железа (панкреас) – trzustka

Щитовидная железа – tarczyca

Пищевод – przełyk

Rozwiążcie kartę pracy. Obrazki zostały ponumerowane. Zdjęcie rozwiązania prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

KARTA PRACY – Organy wewnętrzne człowieka

Chętnym uczniom polecam przeczytanie tekstu „Bieg dla zdrowia”. Słowa przetłumaczone na marginesie pomogą wam go zrozumieć.

Na podsumowanie obejrzyjcie krótki filmik o wpływie sportu i ćwiczeń na nasz organizm i samopoczucie:

Спорт и здоровье. Почему спорт так важен для здоровья”

Piszcie na dzienniku lub na wskazany wcześniej adres e – mail.

Życzę przyjemnej pracy. Czekam na rozwiązania zadań.

Urszula Rądkowska