Uncategorized

język rosyjski III CB

01.04.2020

Temat: Przyimek „za” i wyrażenie „w ciągu”.

 

1.Wprowadzenie – wyjaśnienie stosowania przyimków.

Do tematu przygotowałam prezentację. Na slajdzie nr 2 znajdziecie teorię dotyczącą stosowania przyimków через i за oraz przykłady. Zapoznajcie się z tym.

PREZENTACJA przyimki – za, w ciągu

2.Ćwiczenie stosowania przyimka „через” (za).

Przygotowałam dodatkowe wyjaśnienia do stosowania z przyimkiem „через” (za) wyrażeń typu „dzień”, „miesiąc”, „rok” i umieściłam na slajdzie 3. Zwróćcie uwagę na zmianę form po liczebnikach.

Na slajdzie 4 znajdziecie sporo przetłumaczonych wyrażeń, ale też zadanie do samodzielnej pracy. Zapiszcie je.

3.Ćwiczenie stosowania przyimka „за” (w ciągu).

Na slajdzie 5 znajdziecie podobne wyjaśnienia jak przy poprzednim przyimku. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na zmiany form rzeczowników po liczebnikach.

Na slajdzie 6 znajdziecie sporo przetłumaczonych wyrażeń, ale też zadanie do samodzielnej pracy. Zapiszcie je.

Postarajcie się ustnie uzupełnić zdania w zadaniu na slajdzie 7 i przetłumaczyć zdania z języka polskiego na rosyjski.

Przyślijcie mi na adres e – mail zdjęcie zapisanych ćwiczeń. Będzie ono potwierdzeniem uczestnictwa w lekcji. Otrzymacie plusy z aktywności, które zostaną doliczone do zebranych wcześniej.

W razie pytań proszę pisać przez dziennik lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska