Uncategorized

język rosyjski III CB

20.05.2020

Temat: Zaimki wskazujące.

 

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie rosyjskich zaimków wskazujących a także zastosowanie ich w zdaniach.

Na początku obejrzyjcie proszę filmik:

„Zaimki wskazujące” – „Указательные местоимения”

Zapoznajcie się z teorią dotyczącą zaimków wskazujących, postarajcie się przygotować własną notatkę.

Zaimki wskazujące łączą się z rzeczownikami w tym samym przypadku, rodzaju i liczbie. Zaimek этот (это, эта, эти) odpowiada polskiemu „ten” (to, ta, te, ci) i wskazuje na przedmiot lub osobę znajdującą się blisko, natomiast odpowiednikiem zaimka тот (то, та, те) jest w języku polskim zaimek „tamten”  (tamto, tamta, tamte, tamci) i wskazuje na przedmiot lub osobę, znajdującą się w pewnym oddaleniu, np.

Эта книга мне не нравится, дайте мне, пожалуйста, ту. – Ta książka mi się nie podoba, proszę mi dać tamtą.

zaimki wskazujące:
этот – ten
тот – tamten
это – to
то – tamto
эта – ta
та – tamta
эти – te, ci
те – tamte, tamci

Odmiana zaimków wskazujących:

Падеж Мужской род Средний род Женский род Множественное число
M. этот это эта эти
D. того того той тех
C. тому тому той тем
B. этот / этого этот эту эти / этих
N. с этим с этим с этой с этими
Mc. об этом об этом об этой об этих

 

Падеж Мужской род Средний род Женский род Множественное число
M. тот то та те
D. того того той тех
C. тому тому той тем
B. тот / того тот ту те / тех
N. с тем с тем с той с теми
Mc. о том о том о той о тех

 

Zaimki te bardzo często występują w pytaniach:

Кто это? Kto to jest?
Это моя мама. To jest moja mama.
Кто этот мальчик? Kim jest ten chłopiec?
Этот мальчик это наш друг. Ten chłopiec to nasz przyjaciel.

 

Łatwo zapamiętać zaimki określające przedmioty znajdujące się dalej: nie mają one literki э z przodu. W zdaniach przedstawiam użycie tych zaimków:

Это тот мальчик, о котором я говорила. To tamten chłopiec, o którym mówiłam.
Эта девушка весёлая, а та грустная. Ta dziewczyna jest wesoła, a tamta smutna.
Мне нравятся эти цветы, а не те. Podobają mi się te kwiaty, a nie tamte.

Przeczytaj zdania. Zwróć uwagę na znaczenie rosyjskich zaimków wskazujących.

Этот спорт мне нравится, а тот не нравится. – Ten sport podoba mi się, a tamten nie podoba mi się.

Та книга мне нравится, а эта нет. – Tamta książka podoba mi się, a ta nie.

Это блюдо дорогое, а то дешевле. – To danie jest drogie, a tamto tańsze.

С этими друзьями я бегаю по парку, а с теми играю в теннис. – Z tymi znajomymi biegam po parku, a z tamtymi gram w tenisa.

Na podsumowanie spróbujcie się sprawdzić i rozwiążcie test. Wybierzcie odpowiedź spośród podanych i wybierzcie opcję sprawdź test. Poznacie swój wynik.

Test:

http://www.rosyjski.slowka.pl/testy,zaimki-wskazujace,t,252,1145.html

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Proszę o przysyłanie zaległych prac.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska