Uncategorized

język rosyjski III BT

22.04.2020

Temat: Moja komórka nie działa.

 

1.Wprowadzenie słownictwa.

Obejrzyjcie krótką reklamę telefonu komórkowego:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=-jmUTKEzGAU&feature=emb_title

Przeczytajcie słownictwo dotyczące problemów, jakie pojawiają się z telefonem komórkowym oraz sposobów postępowania w razie awarii:

мобильный телефон (мобильник, мобилка), сотовый телефон (сотик) – telefon komórkowy, komórka

В телефон попала вода – do telefonu dostała się woda

Телефон упал и не работает – telefon upadł i nie działa

При разговоре очень плохо слышно собеседника – podczas rozmowy bardzo źle słychać rozmówcę

Меня не слышно – mnie nie słychać

Не нажимается кнопка – nie wciska się przycisk

Не работает зарядное устройство – nie działa ładowarka

Не срабатывает клавиша посыла / приёма вызова – nie działa klawisz wysyłania / odbierania

Телефон не включается – telefon nie włącza się

Сильно нагревается аккумулятор – silnie nagrzewa się bateria

Телефон периодически (время от времени) отключается – telefon sporadycznie (od czasu do czasu) wyłącza się

Нет доступа к Интернету – nie ma dostępu do Internetu

Не работает звонок – nie działa dzwonek

Подождать когда сеть сработает – poczekać kiedy sieć zacznie działać

Заменить SIM – карту – wymienić kartę SIM

Заменить аккумулятор – wymienić baterię

Обратиться в авторизованный сервис – zwrócić się do autoryzowanego serwisu

Выключить и повторно включить телефон – wyłączyć i ponownie włączyć telefon

Вынуть аккумулятор – wyjąć baterię

Просушить телефон – wysuszyć telefon

Проверить индикатор приёма на дисплее – sprawdzić wskaźnik odbioru na wyświetlaczu

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Przeczytaj wyrażenia i postaraj się rozwiązać ćwiczenie:

Заряжать – ładować

Скачивать – ściągać

Вводить – wprowadzać

Нажимать – naciskać

Wykonajcie ćwiczenie:

 

Postarajcie się pisemnie wykonać ćwiczenie – stosując podane niżej wyrażenia opowiedzcie krótko po rosyjsku o problemie z telefonem komórkowym oraz o tym, co wtedy zrobiliście.

 

Rozwiązania przyślijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności podczas zajęć.

Piszcie również na dzienniku.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska