Uncategorized

język rosyjski III BT

25.05.2020

Temat: Stopień najwyższy przymiotników.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie sposobów tworzenia form stopnia najwyższego przymiotników oraz utrwalenie tych form.

Stopień najwyższy przymiotników tworzy się czterema różnymi sposobami, znaczenie powstałej formy jest takie samo np., :

Najbardziej interesujący – самый интересный, наиболее интересный , интереснее всех, интереснейший

Polecam obejrzenie krótkiego filmiku, w którym Rosjanka mówiąca po polsku wyjaśnia sposoby tworzenia stopnia najwyższego przymiotników:

Przeczytajcie sposoby tworzenia stopnia najwyższego, przykłady, postarajcie się przygotować własną notatkę. Przykłady zdań przeczytajcie, chętni uczniowie mogą je zapisać.

SPOSOBY TWORZENIA STOPNIA NAJWYŻSZEGO PRZYMIOTNIKÓW:

1.Najczęściej przez dodanie wyrazu самый do przymiotnika w stopniu równym, np.

Самый интересный – najbardziej interesujący

Самый популярный – najbardziej popularny

Самый длинный – najdłuższy

Самый глубокий – najgłębszy

Самый дорогой – najdroższy

Самый низкий – najniższy

Самый удобный – najwygodniejszy

Самый богатый – najbogatszy

Самый солнечный – najbardziej słoneczny

Петя самый высокий в классе. Piotr jest najwyższy w klasie.
Аня самая умная ученица. Ania jest najmądrzejsza w klasie.
Это самое высокое окно в здании. To najwyższe okno w budynku.
Это самые интересные люди. To najbardziej interesujący ludzie.

2.Używamy słowa наиболее (najbardziej) lub наименее (najmniej) i dalej przymiotnika w formie podstawowej:

Наиболее важный – najważniejszy

Наиболее известный – najsłynniejszy

Наиболее глубокий – najgłębszy

Наименее важный – najmniej ważny

Это наиболее важный экзамен. To najważniejszy egzamin.
Наиболее известная певица в России это
Алла Пугачёва.
Najbardziej znana rosyjska piosenkarka to
Ałła Pugaczowa.
Наиболее глубокое озеро России это Байкал. Najgłębsze jezioro Rosji to Bajkał.
Это наименне важное дело. To najmniej ważna sprawa.

 

3.Przez dodanie do stopnia wyższego zaimka всех lub всего

Tutaj warto przypomnieć sobie formy stopnia wyższego przymiotników, które poznaliście dużo wcześniej. Link do tematu realizowanego w innej klasie podczas „lekcji zdalnych”: https://zsckrjablon.pl/jezyk-rosyjski-i-cb-11/

Przykłady stopnia najwyższego:

Интереснее всех – najbardziej interesujący

Длиннее всех – najdłuższy

Красивее всех – najładniejszy

Новее всех – najnowszy

Умнее всех  – najmądrzejszy

Приятнее всех – najprzyjemniejszy

Моложе всех – najmłodszy

Дороже всех – najdroższy

Ниже всех – najniższy

Богаче всех – najbogatszy

Тише всех – najcichszy

Проще всех – najprostszy

Дешевле всех – najtańszy

Выше всех – najwyższy

Старше всех – najstarszy

Лучше всех – najlepszy

Хуже всех – najgorszy

Тоньше всех – najcieńszy

Галина красивее всех девушек. Galina jest najładniejsza ze wszystkich dziewczyn.
Петя выше всех мальчиков. Pietia jest najwyższy ze wszystkich chłopców.
Это решение труднее всего. Ta decyzja jest najtrudniejsza ze wszystkich.
Больше всего не люблю ждать. Najbardziej ze wszystkiego nie lubię czekać.

4.Za pomocą przyrostków – ейш –, – айш –, dodawanych do tematu przymiotnika, np.

Интересн – ый – интересн-ейш-ий – najbardziej interesujący

Высок – ий – высоч-айш-ий – najwyższy

Великий – величайший – największy

Суровый – суровейший – najsurowszy

Илья Репин-величайший художник. Ilja Repin-najznakomitszy malarz.
Иван Грозный-суровейший царь. Iwan Groźny-najsurowszy car.
Сложнейшие задания решены. Najtrudniejsze zadania zostały zrobione.
Это интереснейшая история. To najciekawsza historia.

 

Postarajcie się rozwiązać ćwiczenie. Przerysujcie tabelę, uzupełnijcie i prześlijcie zdjęcie rozwiązania na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności i pracy na lekcji.

Ćwiczenie

Uzupełnij brakujące formy w tabeli

przymiotnik + wyraz самый + zaimek всех do stopnia wyższego tłumaczenie
молодой самый молодой моложе всех młody / najmłodszy 
красивый самый красивый красивее всех ładny / najładniejszy
богатый  
умный умнее всех 
удобный wygodny / najwygodniejszy
хороший самый хороший лучше всех  dobry / najlepszy
плохой хуже всех 
дорогой  
высокий самый высокий выше всех  Wysoki / najwyższy

 

Na zakończenie utrwalcie cztery sposoby tworzenia stopnia najwyższego przymiotników:

1.Najczęściej przez dodanie wyrazu самый do przymiotnika w stopniu równym, np.

Самый интересный – najbardziej interesujący

2.Używamy słowa наиболее (najbardziej) lub наименее (najmniej) i dalej przymiotnika w formie podstawowej:

Наиболее важный – najważniejszy

3.Przez dodanie do stopnia wyższego zaimka всех lub всего, np.

Длиннее всех – najdłuższy

4.Za pomocą przyrostków – ейш –, – айш –, dodawanych do tematu przymiotnika, np.

Высок – ий – высоч-айш-ий – najwyższy

Informacje na temat tworzenia form stopnia wyższego i najwyższego znajdziecie również na stronie:

https://pl.bab.la/gramatyka/rosyjski/przymiotnik-stopnie

Na poprawę ocen możecie wykonać dodatkowe prace z tematów bieżących lub z danego działu: prezentacje multimedialne, plakaty, krzyżówki, gry językowe na https://learningapps.org/

Przysyłajcie zaległe prace.

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Życzę przyjemnej pracy, pozdrawiam

Urszula Rądkowska