Uncategorized

język rosyjski II PT i II FTP

13.05.2020

Temat: Czas przyszły złożony czasowników.

 

Drodzy uczniowie!

Ostatnio tworzyliśmy formy czasu przyszłego prostego czasowników. Dziś nauczymy się tworzyć również formy czasu przyszłego czasowników, ale złożonego. Jak sama nazwa mówi formy te są złożone – z czego? Obejrzyjcie krótki filmik, w którym wyjaśnione są zasady tworzenia tych form.

1.Wprowadzenie.

„Czas przyszły złożony czasowników”

Zapoznajcie się z teorią. Postarajcie się przygotować własną notatkę – odmianę czasownika быть + bezokoliczniki czasowników wraz z tłumaczeniem (przerysujcie tabelę)

Formy czasu przyszłego złożonego tworzymy, dodając do form osobowych czasu przyszłego czasownika быть bezokolicznik danego czasownika, np. Я буду читать.

W języku rosyjskim jest to forma jedyna. Inaczej jest w języku polskim: obok formy z bezokolicznikiem można użyć w tym znaczeniu formy z czasownikiem w czasie przeszłym. Porównaj: będę czytać – będę czytał / będę czytała.

быть  

+

читать (czytać), писать (pisać), гулять (spacerować), плавать (pływać),

танцевать (tańczyć), слушать (słuchać), играть (grać), отвечать (odpowiadać),

учить (uczyć się), смотреть (oglądać), делать (robić), работать (pracować)

я буду
ты будешь
он, она, оно будет
мы будем
вы будете
они будут

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Przeczytajcie przykładowe zdania i zapiszcie:

Я буду читать книгу вечером. – Ja będę czytać (będę czytał / będę czytała) książki wieczorem.

Завтра Юра будет играть в футбол. – Jutro Jura będzie grał w piłkę nożną.

В субботу мы будем танцевать на дискотеке. – W sobotę będziemy tańczyć na dyskotece.

Во вторник ты будешь отвечать на уроке? – We wtorek będziesz odpowiadać na lekcji?

Ученики будут учить химию после обеда. – Uczniowie będą uczyć się chemii po obiedzie.

Родители будут гулять с собакой. – Rodzice będą spacerować z psem.

Когда вы будете смотреть телевизор? – Kiedy będziecie oglądać telewizor?

Ученики будут писать контрольную по физике. – Uczniowie będą pisać sprawdzian z fizyki.

Мы не будем играть в мяч на площадке. – My nie będziemy grać w piłkę na boisku.

Postarajcie się wykonać ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Przeczytaj co Jura robi dziś i powiedz, co on robił wczoraj i co będzie robić jutro. (Прочитай, что Юра делает сегодня и скажи, что ог делал вчера и что он будет делать завтра). Przypomnijcie sobie tworzenie czasu przeszłego: odrzucamy końcówkę – zazwyczaj ть, dodajemy do tematu czasownika + л (rodz.męski), +ла (rodz.żeński),+ ло (rodz.nijaki), +ли (liczba mnoga) np. слуша -ть – он слуша – л, она слуша- ла, оно слуша – ло, они слуша – ли.

Сегодня (dziś) Юрачто делает?

co robi?

Вчера (wczoraj) Юрачто делал?

co robił?

Завтра (jutro) Юрачто будет делать?

co będzie robił?

Учит физику Учил физику Будет учить физику
Слушает музыку
Смотрит телевизор Смотрел телевизор
Играет в теннис
Пишет контрольную Писал контрольную
Отвечает на уроке Будет отвечать на уроке
Читает книгу

Ćwiczenie 2

Przetłumacz na język rosyjski:

W czwartek będę słuchać muzyki.

Wieczorem będziemy oglądać telewizję.

W piątek oni będą pływać w basenie.

Mama będzie pracować w sklepie.

Jutro będziemy pisać sprawdzian z matematyki.

Dziś nie będę czytać książek.

3.Podsumowanie.

Na zakończenie utrwalcie wiadomości i obejrzyjcie krótki filmik „Czas przyszły czasowników – prosty i złożony”

Zdjęcie rozwiązania ćwiczenia prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności i pracy na lekcji. Piszcie również na dzienniku.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska