Uncategorized

język rosyjski II FTP i II PT

14.05.2020

Temat: Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na znak miękki typu: площадь, новость.

Dziś nauczymy się odmieniać i stosować w zdaniach rzeczowniki należące do III deklinacji.

Zapoznajcie się z teorią, postarajcie się przygotować własną notatkę, zapiszcie odmiany rzeczowników.

Deklinacja III

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego na spółgłoskę + ь

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na ж, ш, ч, щ +ь

 

Liczba pojedyncza    
M. кто? что? площадь -plac жизнь – życie тетрадь – zeszyt повесть- powieść мышь – mysz
D. кого? чего? площад – и жизн -и тетрад -и повест -и мыш -и
C. кому? чему? площад – и жизн -и тетрад -и повест -и мыш -и
B. кого? что? площадь жизнь тетрадь повесть мышь
N.  кем?  чем? площадь – ю жизнь тетрадь – ю повесть мышь
Ms. о ком? о чём? площад -и жизн -и терад -и повест -и мышь – и
Liczba mnoga    
M. кто? что? площад – и жизн -и тетрад-и повест -и мыши – и
D. кого? чего? площад – ей жизн – ей тетрад -ей повест -ей мыш – ей
C. кому? чему? площад – ям жизн – ям тетрад -ям повест -ям мыш -ам
B. кого? что? площад – и жизн – и тетрад -и повест -и мыш – ей
N.  кем? чем? площад – ями жизн – ями тетрад – ями повест -ями мыш – ами
Ms. о ком? о чём? площад -ях жизн – ях тетрад – ях повест -ях мыш – ах

 

Podobnie odmieniają się rzeczowniki: ночь (noc) , осень (jesień), цель (cel), новость (nowość), кровать (łóżko), любовь (miłość), старость (starość), мудрость (mądrość), юность (młodość),

Rzeczowniki nieżywotne rodzaju żeńskiego deklinacji III mają biernik liczby mnogiej równy mianownikowi liczby mnogiej

Rzeczowniki żywotne rodzaju żeńskiego deklinacji III mają biernik liczby mnogiej równy dopełniaczowi liczby mnogiej

  Rzeczownik nieżywotny Rzeczownik żywotny
Mianownik    кто? что? тетрад – и мыш – и
Dopełniacz    кого? чего? тетрад – ей мыш – ей
Biernik           кого? что? тетрад – и мыш – ей
  Biernik = Mianownik Biernik = Dopełniacz

 

Postaracie się wykonać ćwiczenie.

Ćwiczenie

Rzeczowniki podane w nawiasach zastosuj w odpowiedniej formie. Pomogą pytania w nawiasach. Pamiętaj o liczbie pojedynczej i mnogiej:

Ученики открыли свои (что?) (тетрадь)………………………………………………….

Ученики записали в своих (в чём?) (тетради)…………………………………………новые слова.

Тамара купила новую (что?) (тетрадь)………………………………………………………

Брат Нины достиг своей (чего?) (цель)…………………………………………………..

Я ещё никогда не видел белых (чего) (ночи)…………………………………в Петербурге.

(чем?) (ночь) ………………………………….выпал снег.

Андрей часто учится по (чему?) (ночи)……………………………………..

Появились первые признаки (чего) (осень)………………………………………….

В Москве много (чего?) (площади)……………………………………………………..

Каждый вечер Игорь смотрит (что?) (новости)…………………………………..

Катя поделилась с подругами своими (чем?) (новости)…………………………………

Zdjęcie zapisanego i rozwiązanego ćwiczenia prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności. Piszcie również na dzienniku.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska