Uncategorized

język rosyjski II FTP i II PT

07.05.2020

Temat: Czas przyszły prosty czasowników.

Dziś nauczymy się tworzyć formy czasu przyszłego prostego czasowników.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik, w którym Rosjanka mówiąca również po polsku tłumaczy zasady tworzenia form czasu przyszłego prostego:

Zapoznajcie się z teorią, postarajcie się sporządzić notatkę z lekcji. Zapiszcie czasowniki odmienione w tabelach (wraz z tłumaczeniem na język polski)

Czas przyszły prosty

Czas przyszły prosty oznacza, że dana czynność będzie zakończona ze skutkiem. Dlatego czas przyszły prosty tworzymy od czasowników dokonanych. Czasowniki dokonane odmieniają się w czasie przyszłym prostym w taki sam sposób, jak czasowniki niedokonane w czasie teraźniejszym. Końcówki koniugacji pierwszej i drugiej znacie już z poprzednich lekcji.

Przy tworzeniu formy czasu przyszłego prostego musimy dodać jedynie przedrostek do czasownika (stworzyć czasownik dokonany) np.:

Czasowniki należące do koniugacji I:

Делать – сделать – robić – zrobić

Читать – прочитать – czytać – przeczytać

Писать – написать – pisać – napisać

Рисовать – нарисовать – rysować – narysować

Гулять – погулять – spacerować – pospacerować

Odmiana czasowników należących do koniugacji I:

  сделать прочитать написать нарисовать погулять пойти
я сделаю прочитаю напишу нарисую погуляю пойду
ты сделаешь прочитаешь напишешь нарисуешь погуляешь пойдёшь
он / она / оно сделает прочитает напишет нарисует погуляет пойдёт
мы сделаем прочитаем напишем нарисуем погуляем пойдём
вы сделаете прочитаете напишете нарисуете погуляете пойдёте
они сделают прочитают напишут нарисуют погуляют пойдут

 

Czasowniki należące do koniugacji II:

Смотреть – посмотреть – oglądać – obejrzeć

Звонить – позвонить – dzwonić – zadzwonić

Учить – выучить – uczyć się – nauczyć się

Решать – решить – rozwiązywać – rozwiązać

Купить – kupić

  посмотреть позвонить купить выучить решить
я посмотрю позвоню куплю выучу решу
ты посмотришь позвонишь купишь выучишь решишь
он / она / оно посмотрит позвонит купит выучит решит
мы посмотрим позвоним купим выучим решим
вы посмотрите позвоните купите выучите решите
они посмотрят позвонят купят выучат решат

 

Przeczytajcie przykładowe zdania z zastosowaniem form czasu przyszłego prostego.

Я сделаю это завтра. – Zrobię to jutro.

Мы прочитаем эту книгу вечером. – Przeczytamy tą książkę wieczorem.

Напишу письмо подруге после обеда. – Napiszę list do koleżanki po obiedzie.

Картину брат нарисует в понедельник утром. – Obraz brat narysuje w poniedziałek rano.

Когда вы пойдёте к врачу? – Kiedy wy pójdziecie do lekarza?

Друзья посмотрят фильм во вторник. – Przyjaciele obejrzą film we wtorek.

В пятницу позвоним бабушке. – W piątek zadzwonimy do babci.

Мама купит овощи и фрукты. – Mama kupi warzywa i owoce.

Ученики решат эту задачу ещё сегодня. – Uczniowie rozwiążą to zadanie jeszcze dziś.

Postarajcie się wykonać samodzielnie ćwiczenie. Zapiszcie je w zeszycie.

Ćwiczenie:

Czasowniki podane w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie czasu przyszłego prostego. Zapisz:

Я (написать)…………………………………….тебе имейл вечером.

Мы (пойти) ……………………………………в магазин завтра.

Она (купить)…………………………………..хлеб утром.

Ты (решить)………………………………….сегодня домашние задачи?

Брат (прочитать)………………………………газету потом.

Zdjęcie własnoręcznie zapisanego ćwiczenia przyślijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności na zajęciach.

Piszcie również na dzienniku.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska