2CB (SB_I)Zdalne Lekcje

język rosyjski II CB

22.04.2020

Temat: Czasowniki: dojść, dojechać, dostać się.

 

Dziś poznamy i nauczymy się stosować w różnych formach czasowniki ułatwiające wskazywanie drogi.

Przygotowałam tabelę z odmianami w czasie przyszłym, przeszłym oraz formy trybu rozkazującego. Zapoznajcie się z nimi i zapiszcie.

  Czas przyszły Czas przeszły Tryb rozkazujący
 

 

Дойти – dojść

Я дойду́

Ты дойдёшь

он/она/оно дойдёт

мы дойдём

вы дойдёте

они дойду́т

 

я (он) дошёл

я (она) дошла́

мы, вы, они дошли́

 

Ты дойди́

Вы дойди́те

 

 

 

Доехать – dojechać

Я доеду
Ты доедешь
Он/она/ оно доедет
Мы доедем
Вы доедете
Они доедут

 

Я (он) доехал
Я (она) доехала
Мы , вы, они доехали

 

Ты доедь
Вы доедьте

 

 

 

Добраться – dostać się

Я доберусь

Ты доберёшься

Он/она/ оно доберётся

Мы доберёмся

Вы доберётесь

Они доберутся

 

Я (он) добрался
Я (она) добралась
Мы , вы, они добрались
Ты доберись
Вы доберитесь

 

 

Przeczytajcie kilka przykładowych zdań, w których użyte zostały czasowniki:

На Красную площадь я дойду пешком. – Na Plac Czerwony ja dojdę pieszo.

Мы дошли уже до вокзала. – Doszliśmy już do dworca.

Вы не дойдёте до центра города, поверните направо. – Wy nie dojdziecie do centrum miasta, skręćcie wprawo.

Я устала и не дошла до улицы Арбат. – Zmęczyłam się i nie doszłam do ulicy Arbat.

Дойдите до Кремля и поверните налево. – Dojdźcie do Kremla i skręćcie w lewo.

Как доехать до Третьяковской галереи? – Jak dojechać do Galerii Trietiakowskiej?

Вы доедете до университета на такси. – Dojedziecie do uniwersytetu taksówką.

Доедьте быстро! – Dojedźcie szybko!

Вы не знаете как добраться до Белорусского вокзала? – Czy nie wiecie jak dostać się do Dworca Białoruskiego?

Мы доберёмся до Исторического музея на трамвае. – My dostaniemy się do Muzeum Historycznego tramwajem.

Мы добрались до Большого театра на машине. – Dostaliśmy się do Teatru Wielkiego samochodem.

Postarajcie się samodzielnie przetłumaczyć zdania.

Ćwiczenie 1

Przetłumacz na język rosyjski:

1.Do centrum dojadę autobusem.

2.Jak dojść do restauracji?

3.Do Kremla dostaniemy się taksówką.

4.Dostaliśmy się na Plac Czerwony tramwajem.

5.Oni dojechali do Galerii Trietiakowskiej samochodem.

 

Prześlijcie rozwiązanie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Będzie ono potwierdzeniem waszej aktywności na zajęciach i otrzymacie plusa.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska