Uncategorized

język rosyjski II CB

15.04.2020

Temat: Orientacja w mieście.

 

Celem dzisiejszej lekcji jest nauczenie się wyrażeń pomocnych przy wskazywaniu drogi rosyjskojęzycznemu turyście oraz zapytanie o drogę w języku rosyjskim.

1.Wprowadzenie słownictwa.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik „Jak zapytać o drogę?” Rosjanka mówiąca również po polsku podaje wyrażenia związane ze wskazywaniem drogi i pytaniem o drogę:

https://www.youtube.com/watch?v=RerGONM0sBM

2.Zapisanie wyrażeń.

Do tematu przygotowałam prezentację. Znajdziecie w niej wyrażenia wraz z tłumaczeniem „wskazówki jakie możemy dać pieszemu” (slajd nr 2). Przeczytajcie je i zapiszcie.

Na następnych slajdach są przykłady zdań „wskazywanie drogi” wraz z tłumaczeniem. Postarajcie się je przeczytać.

PREZENTACJA Wskazywanie drogi

Na ostatnim slajdzie w tabeli są zebrane wyrażenia: jak zapytać o drogę i jak wskazać drogę. Są również wyrażenia pomocne przy odmowie udzielenia informacji. Przeczytajcie je.

Как спросить дорогу – Jak zapytać o drogę

 • Простите, как дойти (доехать) до…? – Proszę wybaczyć, jak dojść (dojechać) do…?
 • Извините, как добраться до…? – Przepraszam, jak dostać się do…?
 • Скажите, пожалуйста, как попасть на улицу…? Proszę powiedzieć jak trafić na ulicę…
 • Вы не скажете, как попасть и центр города? – Może mi Pan/Pani powiedzieć jak trafić do centrum miasta?
 • Как пройти (проехать) к…? – Jak przejść (przejechać) do…?
 • На каком автобусе (трамвае, троллейбусе, …) я доеду до…? – Jakim autobusem (tramwajem, trolejbusem,…) dojadę do…?
 • Этот автобус идёт до…? – Ten autobus jedzie do…
 • Извините, не могли бы вы мне подсказать, где находится…? – Przepraszam, czy mógłby mi Pan/Pani podpowiedzieć gdzie znajduje się…?
 • Вы можете мне помочь? – Czy może mi Pan/Pani pomóc?

Как указать / подсказать дорогу – Jak wskazać / wytłumaczyć drogę

 • Идите по этой улице ещё двести метров /вдоль – idźcie tą ulicą jeszcze dwieście metrów w dół
 • Вам нужно повернуть направо (налево) – Powinien Pan/Pani skręcić w prawo (w lewo)
 • Вы можете (до)ехать на метро, на автобусе, на трамвае, на троллейбусе, на такси – Może Pan/Pani dojechać metrem, autobusem, tramwajem, trolejbusem, taksówką
 • На девятом трамвае – Tramwajem nr 9
 • Пешком. Это недалеко – Pieszo. To niedaleko
 • Поверните на первом перекрёстке / на втором светафоре – Proszę skręcić na pierwszym skrzyżowaniu / przy drugim sygnalizatorze świetlnym
 • Лучше сядьте на метро – Lepiej wsiądźcie do metra

Если вы не в состоянии помочь прихожему – jeśli nie jesteście w stanie pomóc przechodniowi:

Я не знаю. Спросите у кого – нибудь другого. – Ja nie wiem. Proszę zapytać kogoś innego.

Я не местный /местная, я не знаю. – Nie jestem miejscowy / miejscowa, nie wiem.

Простите, я не могу вым помочь. Я впервые в этом городе. – Proszę wybaczyć. Nie mogę wam pomóc. Jestem w tym mieście po raz pierwszy.

3.Ćwiczenia – wskazywanie drogi.

Postarajcie się wytłumaczyć rosyjskiemu turyście drogę do niektórych miejsc, punktów w waszej miejscowości. Nawet jeśli ich w niej nie ma, ulokujcie je na miejscu innych. Wytłumaczcie drogę z waszego domu do: przystanku autobusowego, poczty, bankomatu, sklepu spożywczego, kościoła, stadionu, restauracji bądź innych wybranych przez siebie miejsc. Spróbujcie również zapytać Rosjanina: jak trafić do centrum miasta, gdzie znajduje się najbliższa stacja metra, jak trafić na ulicę Puszkina, którym autobusem dojedziesz do muzeum. Pamiętajcie o zwrotach grzecznościowych.

 

Wszelkie pytania kierujcie przez dziennik elektroniczny lub adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Urszula Rądkowska