Uncategorized

język rosyjski II CB

31.03.2020

Temat: Czasownik „jechać”.

 

1.Wprowadzenie słownictwa związanego z tematem.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik „Czasowniki ruchu”. Nauczycielka języka rosyjskiego mówi również o czasownikach związanych z naszym dzisiejszym tematem: jechać i jeździć. Powtarzajcie po niej odmianę tych czasowników. Zwróćcie uwagę na nazywane środki transportu.

https://www.youtube.com/watch?v=F0Y3wdrTdRE

2.Ćwiczenie odmiany czasownika „jechać”.

Do tematu przygotowałam prezentację. Przeczytajcie jeszcze raz głośno odmianę czasownika „jechać” oraz środki transportu (slajd nr 2). Przepiszcie odmianę oraz nazwy środków transportu do zeszytu.

Postarajcie się wykonać ćw. 1 (slajd 3) – ustnie przetłumaczcie zdania z języka rosyjskiego na język polski, natomiast pisemnie w zeszycie z języka polskiego na język rosyjski.

PREZENTACJA – Czasowniki jechać, pojechać, jeździć

3.Ćwiczenie odmiany czasownika „pojechać”.

Przeczytajcie głośno kilka razy odmianę czasownika „pojechać”. Przepiszcie ją do zeszytu i postarajcie się pisemnie  przetłumaczyć zdania z języka polskiego na rosyjski – ćw. 2 (slajd nr 4).

4.Ćwiczenie odmiany czasownika „jeździć”.

Na slajdzie nr 5 prezentacji znajdziecie odmianę czasownika „jeździć”, ale również wyjaśnienia, kiedy się go stosuje. Zapoznajcie się z teorią, przeczytajcie kilka razy odmianę czasownika, przepiszcie ją do zeszytu i postarajcie się pisemnie przetłumaczyć zdania na język rosyjski – ćw. 3 (slajd 6). Zwróćcie uwagę na tabelę umieszczoną na slajdzie 6 i porównajcie zdania.

5.Podsumowanie

Przeczytajcie jeszcze raz głośno odmianę trzech czasowników – jechać, pojechać, jeździć.

Spróbujcie nazwać środki transportu na slajdzie nr 6 i odpowiedzieć na pytania: на чём они едут? (czym oni jadą?); На чём они ездят? (czym oni jeżdżą?)

W miarę możliwości zróbcie zdjęcie notatki (głownie ćw.1,2,3) i prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Zdjęcie będzie dowodem waszego uczestnictwa w zajęciach. Otrzymacie plusa z aktywności, który zostanie doliczony do wcześniejszych.

Wszelkie pytania proszę kierować przez dziennik elektroniczny bądź na wskazany wcześniej adres.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska