Uncategorized

język rosyjski II BT

30.04.2020

Temat: Pory roku.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie oraz utrwalenie nazw pór roku, miesięcy oraz poznanie wyrażeń charakteryzujących poszczególne pory roku.

1.Wprowadzenie słownictwa.

Na początku poznajcie nazwy pór roku i miesięcy. Obejrzyjcie krótki filmik, powtarzajcie po lektorze:

Zapiszcie nazwy. Pamiętajcie, że tylko w 3 nazwach miesięcy nie piszemy na końcu znaku miękkiego? W których? Popatrzcie.

Времена года (pory roku): весна – wiosna; лето – lato; осень – jesień; зима – zima

Месяцы (miesiące): январь – styczeń; февраль – luty; март – marzec; апрель – kwiecień; май – maj; июнь – czerwiec; июль – lipiec; август – sierpień; сентябрь – wrzesień; октябрь – październik; ноябрь – listopad; декабрь – grudzień

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Posłuchajcie nagrania nr 41 i spróbujcie rozwiązać ćwiczenie 1, następnie posłuchajcie nagrania 42 i wykonajcie ćwiczenie 2

NAGRANIE 41

NAGRANIE 42

 

Posłuchajcie teraz krótkich charakterystyk pór roku:

Przeczytajcie krótkie opisy pór roku. Postarajcie się odpowiedzieć na pytania pod każdym z opisów. Zwróćcie uwagę na słówka przetłumaczone na marginesie, pomogą wam w zrozumieniu tekstów. Na marginesie znajdują się również nazwy miesięcy podzielone na wiosenne, letnie itd.

Po przeczytaniu wypiszcie z tekstów w zeszycie oznaki każdej z pór roku (признаки весны, лета, осени и зимы). Prześlijcie zdjęcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie ocenę.

 

3.Podsumowanie.

W celu powtórzenia i utrwalenia wyrażeń umieszczam prezentacje przygotowane przez uczniów:

– nazwy miesięcy i pór roku

PREZENTACJA Miesiące

– wyrażenia do charakterystyki pór roku

PREZENTACJA Pory roku

Posłuchajcie i powtórzcie:

Miesiące i pory roku „Месяцы и времена года”

https://www.youtube.com/watch?v=TkuJDHBtz10&list=PLnpFXmMoF2PcnGB2SQvEBnG-YLI4gfCvm&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=8Tnb1jkc63Q&list=PLnpFXmMoF2PcnGB2SQvEBnG-YLI4gfCvm&index=9

„Характеристика времён года”

Czekam na rozwiązania ćwiczenia. Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Przysyłajcie rozwiązania poprzednich zadań.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska