Uncategorized

język rosyjski II BT

04.06.2020

Temat: Przyimki „за” i „через” w konstrukcjach określających czas.

Dziś poznamy konstrukcje czasowe w języku rosyjskim używane dla oznaczenia odcinka czasu dzielącego jedną czynność od następującej po niej.

Zapoznajcie się z informacjami, przygotujcie notatkę i postarajcie się wykonać ćwiczenia.

W konstrukcjach czasowych dla oznaczenia odcinka czasu dzielącego jedną czynność od następującej po niej innej czynności używa się przyimka через. Przyimek через odpowiada polskim przyimkom „za” i „po” (po upływie) np.:

Павел пойдёт в театр через три часа. – Paweł pójdzie do teatru za trzy godziny.

Он вернулся из Москвы через две недели. – On wrócił z Moskwy po dwóch tygodniach.

Zapoznajcie się z przykładami, zwróćcie uwagę na rzeczowniki (минута, час, день, неделя, месяц, год) występujące po liczebnikach один oraz zakończonych na один oraz два, три, четыре i zakończonych na два, три, четыре a także powyżej пять, шесть, семь…itd.

Przeczytajcie przykłady i postarajcie się rozwiązać ćwiczenie.

 

Konstrukcje z przyimkiem за odpowiadają polskim wyrażeniom „w ciągu” – за год – w ciągu roku, за час – w ciągu godziny, за неделю – w ciągu tygodnia

 

Przeczytajcie przykłady i postarajcie się rozwiązać ćwiczenie.

Ćwiczenie 3

Przetłumacz zdania na język rosyjski:

  1. Za rok pojadę do Moskwy.
  2. Za tydzień będą moje urodziny.
  3. Przeczytam tę książkę w ciągu dwóch dni.

Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Piszcie również przez dziennik.

Pozdrawiam, Urszula Rądkowska