Uncategorized

język rosyjski I PT

20.04.2020

Temat: Zalety i wady zakupów w centrum handlowym.

1.Wprowadzenie wyrażeń.

Dziś postaramy się nazwać zalety i wady zakupów w centrum handlowym. Zapoznajcie się proszę ze słowniczkiem (również w karcie ćwiczeń), przeczytajcie głośno,  zapiszcie je wraz z tłumaczeniem:

Słownictwo:

 • Часто покупаем ненужные вещи – często kupujemy niepotrzebne rzeczy
 • Всё можно самому посмотреть и примерить – wszystko można samemu obejrzeć i przymierzyć
 • Можно легко потратить много денег – można łatwo stracić dużo pieniędzy
 • Можно сэкономить деньги – można oszczędzić pieniędzy
 • Магазины предлагают клиентам скидки – sklepy proponują klientom zniżki
 • Магазины организуют посезонные распродажи – sklepy organizują posezonowe wyprzedaże
 • Магазины дарят клиентам карты постоянного клиента – sklepy dają w prezencie klientom karty stałego klienta
 • Делаем много непланируемых покупок – robimy dużo nieplanowanych zakupów
 • Огромный выбор товаров – ogromny wybór towarów
 • Множество магазинов в одном месте – wiele sklepów w jednym miejscu
 • можно вернуть товар – można zwrócić towar
 • значительно экономим время – znacząco oszczędzamy czas

KARTA ĆWICZEŃ  zalety i wady zakupów – ćwiczenia

2.Ćwiczenia – rozumienie tekstu pisanego i znajdowanie w nim określonych informacji.

W karcie ćwiczeń przeczytajcie dialog i wybierzcie właściwe zdjęcie lub zakończenie zdania (ćw. 1A). Przeczytajcie dialog jeszcze raz i zaznaczcie tylko te punkty, o których jest w nim mowa (ćw. 1 B). Zajrzyjcie do słownika a z pewnością zrozumiecie wszystkie wyrażenia.

Postarajcie się wykonać ćw. 3A – przeczytajcie, co mówią klienci o zakupach w supermarketach, małych sklepach i na bazarze. Czy zgadzanie się z ich opinią? Postarajcie się sformułować własną opinię.

3.Ćwiczenie – wypisanie zalet i wad zakupów w centrum handlowym.

Narysujcie tabelę i wypiszcie w niej na podstawie słowniczka, ćwiczeń i własnych spostrzeżeń zalety i wady zakupów w centrach handlowych (плюсы и минусы покупок в тарговых центрах ). Zdjęcie tabeli prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Będzie ono potwierdzeniem waszego uczestnictwa w zajęciach. Otrzymacie plusa z aktywności.

Piszcie na dzienniku bądź na wskazany wcześniej adres.

Urszula Rądkowska