Uncategorized

język rosyjski I PT

19.06.2020

Temat: Przysłówki: tutaj, tam, stąd, stamtąd.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie przysłówków miejsca i kierunku oraz sposobu używania ich z czasownikami. Zapiszcie przysłówki.

Здесь – tutaj

Там – tam

Сюда – tutaj

Туда – tam

Отсюда – stąd

Оттуда – stamtąd

Zapewne zwróciliście uwagę, że przysłówki здесь, сюда mają takie samo znaczenie – tutaj, a przysłówki там, туда -tam.

Zapoznajcie się z informacjami kiedy stosujemy który przysłówek.

Jeżeli jakaś osoba lub przedmiot znajduje się blisko nas, wówczas używamy przysłówka здесь. Miejsce znajdowania się osoby lub przedmiotu oddalone od nas określamy za pomocą przysłówka там. Przysłówki te odpowiadają na pytanie где? (gdzie? – pytanie to odnosi się do czasownika miejsca)

Мы уже (где?) здесь, в классе. – Jesteśmy już tu, w klasie.

Павел ещё (где?) там, около школы. – Paweł jest jeszcze tam, koło szkoły.

Мы были (где?) здесь. – Byliśmy tutaj.

Мы были (где?) там. – Byliśmy tam.

Jeśli odpowiadamy na pytanie куда? (dokąd? – pytanie odnosi się do czasowników ruchu), to – mówiąc o ruchu w stronę przedmiotu lub osoby położonych blisko – używamy wyłącznie przysłówka сюда. Mówiąc o ruchu w stronę przedmiotu lub osoby oddalonej od nas, używamy wyłącznie przysłówka туда.

Туристы приехали (куда?) сюда. (в Польшу) – Turyści przyjechali tutaj. (do Polski)

Мы поедем (куда?) туда. (В Россию) – Pojedziemy tam. (do Rosji)

Na pytanie откуда? Odpowiadają przysłówki отсюда (stąd) i оттуда (stamtąd). Mają one znaczenie przeciwstawne do przysłówka сюда i туда.

Туристы уехали (откуда?) отсюда. (из Польши) – Turyści wyjechali stąd. (z Polski)

Они приехали в Польшу оттуда. (из России) – Oni przyjechali stamtąd. (z Rosji)

Pomocna może być tabela:

bliżej dalej
Где? (gdzie?) Здесь (tutaj) Там (tam)
Куда? (dokąd?) Сюда (tutaj) Туда (tam)
Откуда? (skąd?) Отсюда (stąd) Оттуда (stamtąd)

Przeczytaj dialogi. Zadaj pytania: где? куда? откуда? dla wyróżnionych wyrazów i wyrażeń.

Диалог 1

– Лена, иди сюда! Посмотри какая акция, можно купить билеты в кино за полцены.

– Супер! На какой день?

– На среду.

– А на четверг там нет? У меня уже есть планы на среду.

Диалог 2

– Если мы выйдем из дома в шесть, то успеем в театр?

– Думаю, да. Туда ехать минут сорок.

Диалог 3

– Маша, ты где? Я звоню тебе уже два часа.

– Я дома. Я не слышала, что ты звонила.

– Мы в центре, приезжай сюда, скоро начинается концерт. Будет классно.

Диалог 4

Здесь лежал мой билет на выставку. Ты не знаешь, где он?

– Я положила его туда, на полку.

Postarajcie się wykonać ćwiczenia.

Ćwiczenie 1

Wybierz właściwy przysłówek i uzupełnij zdania:

Здесь, там, сюда, туда, отсюда, оттуда

1.Моё пальто висит (tam) ……………………..

2.Подойди (tutaj)……………………………….

3.Я живу (tutaj)………………………….

4.Она давно приехала (stamtąd) ……………………….

5.Я взял этот учебник (stąd) ……………………..

6.Мы были (tam)……………………………….два года тому назад.

7.Мы опять поедем (tam)……………………………….

Ćwiczenie 2

Przeczytaj zdania i przetłumacz na język polski:

1.Здесь мы интересно проводим время.

2.Мы приехали сюда, на дачу Юры, вчера.

3.Там Аня играет с собакой.

4.Мы были в театре и приехали оттуда поздним вечером.

5.Мама часто приходит сюда, в парк, отдохнуть.

6.Папа попросил Павла положить газету туда, на стол.

W celu podsumowania i utrwalenia wiadomości z dzisiejszej lekcji polecam stronę:

http://jezykpolski.org/kogda-gde-kuda-zdes-syuda-a-tam-tuda/

 

Adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.comPiszcie również przez dziennik.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska