Uncategorized

język rosyjski I PT

01.06.2020

Temat: Cenzura w mediach – wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii.

Dziś będziemy mówić o środkach masowego przekazu jakimi są: prasa, radio, telewizja i internet. Poznamy opinie forumowiczów, a na zakończenie spróbujecie wyrazić swoją własną opinię.

Przeczytajcie proszę i zapiszcie nazwy środków masowego przekazu po rosyjsku:

СМИ – средства массовой информации – środki masowego przekazu

– пресса – prasa

– радио – radio

– телевидение – telewizja

– Интернет – internet

Zapoznajcie się z wypowiedziami na forum:

Форум – Государство не имеет право на цензуру ни при каких обстоятельствах (Forum – Państwo nie ma prawa na cenzurę w żadnych okolicznościach)

Лёша

Мне кажется, что самым главным для СМИ должна быть объективность.- Wydaję mi się, że najważniejsza dla środków masowego przekazu powinna być obiektywność.

Честно говоря, я не представляю, как СМИ могут быть объективными, если в стране будет какая-либо, пусть даже малейшая, цензура. – Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jak środki masowego przekazu mogą być obiektywne jeśli w kraju będzie jakakolwiek, choć nawet najmniejsza, cenzura.

Например, если журналист будет понимать, что его статью могут не напечатать из-за цензуры, то он будет включать самоцензуру. – Na przykład, jeśli dziennikarz będzie rozumiał, że jego artykuł może zostać niewydrukowany z powodu cenzury, to sam będzie narzucać sobie cenzurę.

Леся

По – моему, всё не так просто. – Moim zdaniem wszystko nie jest takie proste.

Всё зависит от вида цензуры и не всегда это слово негативное. – Wszystko zależy od rodzaju cenzury i nie zawsze jest to słowo negatywne.

Дело в том, что сейчас появляется много ложных, фалшивых новостей. – Rzecz w tym, że teraz pojawia się dużo kłamliwych, fałszywych nowości.

В наше время в Интернете без цензуры можно написать то, что хочешь и чем скандальнее будет новость, тем быстрее она распростронится. – W dzisiejszych czasach w internecie bez cenzury można napisać to co chcesz i czym bardziej skandaliczna będzie nowość, tym szybciej się ona rozniesie.

Я предпочитаю читать проверенную информацию. – Ja wolę sprawdzoną informację.

А цензурная лексика в кино, театре? – A cenzurowana leksyka w kinie czy teatrze?

Чему мы учим молодых? – Czego my uczymy młodych ludzi?

Нина

Я не согласна ни на какую цензуру. – Ja nie zgadzam się z żadną cenzurą.

Я думаю, что это удобно только для власти. – Myślę, że jest to wygodne tylko dla władzy?

К примеру, если мы с кем-то не согласны, то можем просто запретить его статью, а то и закрыть всю газету. – Na przykład jeśli my z kimś się nie zgadzamy, to możemy po prostu zakazać publikacji jego artykułu, a nawet zamknąć całą gazetę.

Это наверняка повлияет на демократию в стране. – To zapewne wpłynie na demokrację w kraju.

Посмотрите, что мы имеем в Северной Корее. – Popatrzcie tylko co mamy w Korei Północnej.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik na rosyjskich stronach internetowych:

Манипуляции в СМИ: Как не стать ТВ-зомби”

Przeczytajcie kolejne opinie na temat różnych środków masowego przekazu.

Таня

Чаще всего я получаю нужную мне информацию из интернета, потому что считаю, что это самое быстрое, доступное и удобное средство массовой информации. – Najczęściej otrzymuję potrzebną mi informację z internetu, ponieważ uważam, że to najszybszy, dostępny i wygodny środek informacji masowej.

В основном, я ищу материалы для моих проектов или рефератов по истории, географии и другим предметам. – Głównie szukam materiałów do moich projektów lub referatów z historii, geografii i innych przedmiotów.

Я почти никогда не пользуюсь газетами, потому что в интернете есть вся интересующая меня информация. – Ja prawie nigdy nie korzystam z gazet, dlatego że w internecie są wszystkie interesujące mnie informacje.

Вадим

Телевизор отупляет и убивает много времени. – Telewizor ogłupia i zabiera dużo czasu.

Выключите его, и вы сохраните несколько клеток вашего мозга.  – Wyłączycie go i uchronicie kilka komórek waszego mózgu.

Однако будьте осторожны — отупеть можно и за компьютером. – Jednak bądźcie ostrożni – ogłupieć można również przed komputerem.

Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает. – Gazeta uczy czytelnika rozmyślać o tym, czego on nie wie i wiedzieć to czego on nie rozumie.

Ольга

Телевидение – хорошая штука, я ничего не имею против, но мне не нравится, что оно отвлекает от остального мира, приковывает к своему стеклянному окну. – Telewizja – dobra rzecz, nie mam nic przeciwko, ale nie podoba mi się, że ona odciąga od pozostałego świata, przykuwa do swojego szklanego okna.

В этом смысле радио лучше. – Pod tym kątem radio jest lepsze.

Postarajcie się sformułować własną krótką opinię na temat środków masowego przekazu lub też jednego z nich:

Каково ваше мнение на тему средств массовой информации? – Jaka jest wasza opinia na temat środków masowego przekazu?

Na poprawę ocen możecie wykonać dodatkowe prace z tematów bieżących lub z danego działu: prezentacje multimedialne, plakaty, krzyżówki, gry językowe na https://learningapps.org/

Przysyłajcie zaległe prace.

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Życzę przyjemnej pracy, pozdrawiam

Urszula Rądkowska