Uncategorized

język rosyjski I PT

15.05.2020

Temat: Moja komórka nie działa.

Dziś zapoznamy się i utrwalimy wyrażenia związane z telefonami komórkowymi – ich budową, awarią oraz sposobami postępowania podczas niedogodności.

1.Wprowadzenie słownictwa.

Obejrzyjcie krótką reklamę telefonu komórkowego.

Przeczytajcie słownictwo dotyczące problemów, jakie pojawiają się z telefonem komórkowym oraz sposobów postępowania w razie awarii:

мобильный телефон (мобильник, мобилка), сотовый телефон (сотик) – telefon komórkowy, komórka

В телефон попала вода – do telefonu dostała się woda

Телефон упал и не работает – telefon upadł i nie działa

При разговоре очень плохо слышно собеседника – podczas rozmowy bardzo źle słychać rozmówcę

Меня не слышно – mnie nie słychać

Не нажимается кнопка – nie wciska się przycisk

Не работает зарядное устройство – nie działa ładowarka

Не срабатывает клавиша посыла / приёма вызова – nie działa klawisz wysyłania / odbierania

Телефон не включается – telefon nie włącza się

Сильно нагревается аккумулятор – silnie nagrzewa się bateria

Телефон периодически (время от времени) отключается – telefon sporadycznie (od czasu do czasu) wyłącza się

Нет доступа к Интернету – nie ma dostępu do Internetu

Не работает звонок – nie działa dzwonek

Подождать когда сеть сработает – poczekać kiedy sieć zacznie działać

Заменить SIM – карту – wymienić kartę SIM

Заменить аккумулятор – wymienić baterię

Обратиться в авторизованный сервис – zwrócić się do autoryzowanego serwisu

Выключить и повторно включить телефон – wyłączyć i ponownie włączyć telefon

Вынуть аккумулятор – wyjąć baterię

Просушить телефон – wysuszyć telefon

Проверить индикатор приёма на дисплее – sprawdzić wskaźnik odbioru na wyświetlaczu

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Przeczytajcie zdania. Postarajcie się je przetłumaczyć na język polski. Zapiszcie zdania po rosyjsku i polskie tłumaczenie.

В мой телефон попала вода и он не ловит связь.

Мне надо обратиться в сервис, чтобы заменить SIM – карту.

Сегодня утром в моём мобильнике не было доступа к Интернету.

Меня не была слышно и я выключила и включила мобилку.

Сотовый телефон моей сестры время от времени отключается.

3.Podsumowanie.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik z rosyjskich stron internetowych o uzależnieniu od telefonu i Internetu. Zastanówcie się jaki znaczenie dla was ma telefon i czy nie warto skorzystać ze wskazówek jakie daje autor filmiku?

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА”

ЧЕМ ОПАСЕН СМАРТФОН?

Rozwiązania (zapisanych rosyjskich i polskich zdań) przyślijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności podczas zajęć.

Piszcie również na dzienniku.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska